Wikisłownik:Ranking brakujących tłumaczeń na baskijski

Wymienione poniżej popularne polskie słowa nie posiadają żadnych tłumaczeń na baskijski. Odpowiednich tłumaczeń nie wskazują także szablony {{zobtłum}}, {{zobtłum aspekt}}, {{zobtłum rodz}}, {{zobtłum zdrobn}}, {{zobtłum zgrub}}, ani przekierowanie. Należy dodać tłumaczenie w polu "tłumaczenia" sekcji polskiej odpowiedniego hasła. Niekiedy może się okazać konieczne dodanie całej sekcji języka polskiego. Ranking odświeżany jest regularnie, według list najpopularniejszych polskich słów: 1-2000, 2001-4000, 4001-6000, 6001-8000, 8001-10000. Liczby poniżej oznaczają właśnie pozycje na tych listach. Jeśli utworzysz odpowiednie tłumaczenie, zostanie ono automatycznie usunięte z rankingu. Jeśli chcesz usunąć jakieś słowo z tej listy bez tworzenia tłumaczenia, dodaj je pod tym linkiem.


Zobacz też: Wikisłownik:Ranking brakujących słów według wystąpień w innych wikisłownikach/baskijski.

1. w
2. z
4. na
6. do
10. to
11. się
12. o
16. dotyczyć
21. po
22. że
24. przez
28. jak
29. za (lub: zbyt)
32. a
34. swój
35. dla
38. cecha
41. część
42. związany
46. związać (lub: związywać)
47. ze (lub: z)
49. jakiś
56. czy
58. sposób
66. przed
70. pod
74. już
76. zostać (lub: zostawać)
80. mówić
84. nad
87. przy
90. u
91. jego
95. sobie
104. strona (lub: strony)
129. między
131. należeć
134. gdy
140. bo (lub: ponieważ)
142. aby (lub: żeby)
146. nie-
147. kilka
149. środek
156. pochodzić (lub: chadzać)
161. odnosić się (lub: odnosić, odnieść)
163. podczas
169. służyć
171. we (lub: w)
172. znak
173. ci
174. siebie
176. jeszcze
185. stać (lub: stawać się, stawać, skończyć się, skończyć)
189. sprawa
195. działanie
197. występować
198. koniec
199. rząd
206. zwykle
215. żyć
220. by
228. urządzenie
231. obszar
234. teren
238. brak
239. żeby
240. lubić
243. położyć (lub: kłaść)
245. cel
255. jej
257. chodzić
266. zajmować się (lub: zajmować)
267. wykonywać
281. własny
283. niektóry
288. wykonać (lub: wykonywać)
290. święty
291. władza
297. nawet
308. obwód
309. działać
310. północny
312. jeśli (lub: jeżeli)
314. szybko
320. określony (lub: określać)
322. pole
325. dwadzieścia (lub: 20)
334. tysiąc (lub: 1000)
336. południowy
340. niski
344. dawny
346. kierunek
348. jechać
350. stanowić
351. charakterystyczny
352. składać się (lub: składać)
354. uważać (lub: akceptować, pochwalać)
358. więc
368. pewien
370. charakter
380. niewielki
390. powodować
394. stać się (lub: stać, stawać się, skończyć się)
395. właściwy
400. ich
401. zasada
404. powinien
405. żaden
419. można
423. prawdziwy
425. zespół
429. myśleć
431. polegać
432. uwaga
434. przypominać
442. istnieć
447. według
448. dostać (lub: dostawać)
452. jednak
454. ani
456. utwór
461. łączyć
463. zbyt
465. urząd
469. czynność
474. męski
479. postać
480. pełny
485. rosnąć
486. w celu
490. położenie
491. typ
496. społeczny
511. słaby
512. głupi
513. ludzki
514. trzymać
516. około
519. naczynie
520. uprawiać
522. kraina
529. za pomocą (lub: poprzez)
532. zachodni
534. trochę
544.
549. kawałek
551. obejmować
555. myśl
562. powiat
565. głównie (lub: przede wszystkim)
568. wpływ
571. morski
572. produkt
578. wschodni
579. księga
581. drobny
585. powstać (lub: powstawać)
587. wokół
591. poprzez
594. wielkość
597. pewny
604. wszystek
608. trzydzieści (lub: 30)
610. spotkanie
614. potrawa
618. razem
630. składać
632. urodzenie
637. poza (lub: oprócz)
640. czynić
641. przeciwny
643. sąd
644. przeznaczyć (lub: przeznaczać)
646. stały
648. styl
653. wodny
654. równy
656. rejon
664. żywy
669. ponad
673. wyrażać
675. odbywać się (lub: odbywać)
678. z powodu
679. ponieważ
681. poziom
684. oznaczać
694. urodzić (lub: rodzić)
695. wewnątrz
696. wśród
698. środkowy
699. obok
700. dzieło
706. długo
708. pięćdziesiąt (lub: 50)
712. właśnie
713. stanowisko
730. udział
734. wspólny
741. nie ma
743. pomieszczenie
754. wykorzystywać
756. religijny
758. zbierać
762. połączenie
763. wobec
764. stawać się (lub: stawać)
766. narodowy
770. pozbawić (lub: pozbawiać)
774. wywoływać
777. powód
783. zajmować
784. czterdzieści (lub: 40)
785. sto (lub: 100)
786. sobą
787. pogląd
802. zadanie
804. zakład
814. założyć
816. otrzymać (lub: otrzymywać)
819. ten sam
820. złożyć (lub: składać, składać się)
821. wewnętrzny
822. wspaniały
823. przyczyna
824. miły
831. ogromny
833. sześćdziesiąt (lub: 60)
834. możliwy
837. określać
839. płynąć
860. posługiwać się (lub: posługiwać)
869. przedstawiać
875. sportowy
876. oddział
879. miara (lub: pobór)
882. rodowity
883. stworzyć (lub: stwarzać)
884. dział
889. wyrób
893. właściwość
897. zgoda
900. zamieszkiwać (lub: zamieszkać, spóźnić się)
901. przyjąć (lub: przyjmować)
903. przyrząd
905. szczególnie
910. ochrona
914. ku
917. określenie
918. pomiędzy (lub: między)
923. działalność
926. zdobyć (lub: zdobywać)
930. wymagać
934. państwowy
938. ogół
941. surowy
942. dodatek
945. w kształcie
947. obcy
951. udać się (lub: udać, udawać, podobać się)
962. postępowanie
966. jeździć
968. naukowy
969. szanowny
979. obchodzić
986. dwudziesty (lub: 20)
990. cienki
992. moment
996. tradycyjny
997. leczenie
998. poważny
999. siedemdziesiąt (lub: 70)
1001. spokój
1012. służba
1019. dokładnie
1024. połączyć (lub: łączyć)
1025. uderzenie
1027. podawać (lub: podać)
1028. mocno
1029. zwykły
1033. nadawać
1036. lekcja
1039. zjeść (lub: zjadać)
1040. typowy
1042. dół
1043. dlatego
1045. użycie (lub: używanie)
1046. dziewięćdziesiąt (lub: 90)
1049. wiersz
1053. wrogi
1054. przyjmować
1062. padać (lub: mówić)
1065. wzór
1069. świeży
1074. przyjęcie
1075. zewnętrzny
1078. obecny
1080. popularny
1085. projekt
1088. rozmawiać
1090. okolica
1097. poruszać się (lub: poruszać)
1107. czyn
1110. wczesny
1112. ciągle
1115. delikatny
1118. r.
1132. widoczny
1134. próba
1135. gęsty
1143. gwałtowny
1146. los
1148. spowodować (lub: powodować)
1150. akt
1155. zgodnie
1160. podać
1170. pokryć (lub: pokrywać)
1171. lotniczy
1176. majątek
1179. komputerowy
1180. dziać się (lub: dziać)
1184. łagodny
1191. panować
1193. zwrot
1194. wybór
1204. fakt
1207. badać
1212. waluta
1213. pojechać
1215. umiejętność
1219. towarzystwo
1225. porządek
1234. osiągnąć (lub: osiągać)
1245. postawić
1248. przygotować (lub: przygotowywać)
1249. dzielić
1256. stawiać
1260. ludowy
1261. całkowity
1264. dopiero
1269. przestać (lub: przestawać)
1273. liczny
1274. uderzać (lub: uderzyć)
1275. efekt
1277. przyjemny
1279. pozwalać
1281. korzyść
1285. podział
1290. wykonanie
1301. szkolny
1302. dokonywać (lub: dokonać)
1307. złożony (lub: składać)
1308. zawodnik
1320. powstawać
1325. jeżeli
1327. przedstawienie
1329. jazda
1331. wyrażenie
1336. znosić
1342. uderzyć
1346. w postaci
1352. czasem
1355. oglądać
1361. wrażenie
1364. odczuwać
1367. bydło
1368. strumień
1369. skutek
1387. otaczać
1388. władca
1393. figura
1394. wszelki
1397. niech
1399. zakończenie
1400. mi
1407. wskazywać
1409. fragment
1413. samochodowy
1414. zachowywać się (lub: zachowywać)
1427. kontakt
1429. gotowy
1432. zbiornik
1433. obserwować
1439. konstrukcja
1450. bycie
1454. przejaw
1458. gospodarka
1462. opłata
1463. wysoko
1473. powszechny
1474. robota
1476. biec
1477. dobro
1479. obóz
1486. pojęcie
1490. chłop
1492. lecieć
1498. zgodny
1504. wywołać (lub: wywoływać)
1506. futro
1509. prawny
1510. wciąż
1514. szczególny
1515. rozwiązanie
1516. relacja
1518. stado
1519. w czasie (lub: podczas)
1523. strefa
1529. grunt
1533. lęk
1535. kolejowy
1537. uchodzić
1538. przygotowywać
1540. umysł
1546. handlowy
1547. gdyby
1549. utrzymywać
1561. wspólnota
1563. treść
1564. zainteresowanie
1570. pojedynczy
1573. reguła
1576. mnóstwo
1578. jedynie
1579. wada
1581. wykonywanie
1588. telewizyjny
1599. ośrodek
1603. kłopot
1610. znaczny
1614. wynosić
1619. świadczyć
1632. pozostać (lub: pozostawać)
1636. powstanie
1639. nastrój
1641. doskonały
1642. dolny
1645. zatrzymać (lub: zatrzymywać)
1648. otrzymywać
1658. abugida
1661. pokarm
1663. wieczorem
1667. sprzęt
1691. spór
1694. w wyniku
1698. istotny
1702. późny
1705. w ciągu
1710. przybyć (lub: przybywać)
1712. nieprzyjemny
1724. zarówno
1726. na zewnątrz
1731. św.
1739. pasmo
1740. zaraz
1742. po prostu
1747. pozostawać
1748. zawodowy
1752. okropny
1754. wzdłuż
1756. bawić się (lub: bawić)
1758. w.
1761. letni
1762. chyba
1765. hodować
1767. przyjechać
1768. filmowy
1771. uzyskać (lub: uzyskiwać)
1774. dowód
1777. radiowy
1778. średniowieczny
1780. przeprowadzać
1782. jakby
1785. ustawa
1786. zaufanie
1788. obowiązywać
1794. czapka
1795. ciągnąć
1802. powolny
1816. zgromadzenie
1822. opuścić (lub: opuszczać, pustoszyć)
1827. pojawiać się
1831. zajęcie
1832. trudno
1838. wyrok
1839. istnienie
1842. chęć
1844. częściowo
1845. dokonać
1846. żywność
1854. poprzedni
1858. rzadki
1862. kolorowy
1864. urodzić się (lub: urodzić, rodzić)
1866. uznawać
1868. trzydziesty (lub: 30)
1869. wniosek
1870. głupiec
1872. większy
1874. nocny
1875. wywodzić się (lub: wywodzić)