Wikisłownik:Zrzeczenie się odpowiedzialności

Postanowienia ogólne

  • Używasz Wikisłownika na własną odpowiedzialność!
  • Może zdarzyć się, że w Wikisłowniku znajdziesz nieprawdziwe informacje.

Wikisłownik nie udziela żadnych gwarancji, zapewnień ani obietnic dotyczących poprawności publikowanych treści. Nie udziela też żadnych innych gwarancji, zarówno jednoznacznych, jak i dorozumianych.

Wikisłownik jest otwartym do edycji słownikiem, co oznacza, że tworzą go nieodpłatnie ochotnicy, zarówno pracujący indywidualnie, jak i w grupach, którzy rozwijają tym samym wspólny zasób ludzkiej wiedzy. Takie rozwiązania pozwalają każdemu użytkownikowi internetu na zmianę zawartości znalezionej na stronach tego słownika.

Nie oznacza to, że nie znajdziesz w Wikisłowniku wielu wartościowych informacji, jednakże należy być świadomym, że Wikisłownik NIE MOŻE gwarantować, w jakikolwiek sposób, wiarygodności informacji znalezionych na jego stronach. Ktoś mógł zmienić treść artykułu lub dokonać wandalizmu, którego nie dostrzegliśmy.

Żaden z autorów, współpracowników, sponsorów, administratorów albo ktokolwiek związany z Wikisłownikiem w żaden sposób nie może być odpowiedzialny za pojawienie się jakiejś niedokładnej lub oszczerczej informacji lub za sposób użycia jej przez internautów.

Pamiętaj, że także Ty możesz korygować hasła!

Cała zawartość Wikisłownika udostępniana jest na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach.

Dziękujemy za zapoznanie się z tą stroną.