Indeks:Polski - Regionalizmy poznańskie

Występuje wiele form zapisu gwary poznańskiej, od zapisu zgodnego z zasadami pisowni polskiej, która jest następnie odczytywana zgodnie z zasadami wymowy gwarowej po zapis czysto fonetyczny, stąd jedno słowo może być zapisane na wiele różnych sposobów.

Pomnik zasłużonego dla zachowania gwary poznańskiej Starego Marycha

Literatura (wyjątki) Edytuj

 • Atlas języka i kultury ludowej Wielkopolski, pod red. Z. Sobierajskiego i J. Burszy, t. 1–2, Wrocław 1979.
 • A. Danysz, Odrębności słownikarskie kulturalnego języka polskiego w Wielkopolsce w stosunku do kulturalnego języka Galicji w: Język polski 1914, II.
 • M. Gruchmanowa, Z zagadnień kultury języka mieszkańców Poznania w XX–leciu międzywojennym, w: Studia polonistyczne 1981, IX.
 • M. Gruchmanowa, M. Witoszek–Samborska, M. Żak–Święcicka, Mowa mieszkańców Poznania, Poznań 1987.
 • publikacja w otwartym dostępie – możesz ją przeczytać Hasło „Polski - Regionalizmy poznańskie” w: Słownik gwary miejskiej Poznania, red. Monika Gruchmanowa i Bogdan Walczak, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • K. Nitsch, Odrębności słownikowe Poznania, Krakowa i Warszawy, w: Język polski 1914, II.
 • B. Ślaski, Z języka dawnych cechów Poznania, w: Kronika Miasta Poznania 1924, II.
 • Słowniczek pyrlandzko-polski w: Waldemar Kurowski, Andrzej Niczyperowicz, 365 obiadów poznańskich babci Moniki, Chronica, 2005, ISBN 83-920994-1-9.

Linki Edytuj

A Edytuj

     (do góry strony)

B Edytuj

     (do góry strony)

C Edytuj

     (do góry strony)

Ć Edytuj

     (do góry strony)

D Edytuj

     (do góry strony)

E Edytuj

     (do góry strony)

F Edytuj

     (do góry strony)

G Edytuj

     (do góry strony)

H Edytuj

     (do góry strony)

I Edytuj

 • ibowanie – trening, ćwiczenia
 • ichty – niezrównoważone zachowanie (kaprysy, zachcianki, grymaszenie, boczenie się)
 • ikro – łydka
 • ino – tylko
 • inszy – inny
 • ipend – impet

     (do góry strony)

J Edytuj

     (do góry strony)

K Edytuj

     (do góry strony)

L Edytuj

     (do góry strony)

Ł Edytuj

     (do góry strony)

M Edytuj

     (do góry strony)

N Edytuj

     (do góry strony)

O Edytuj

     (do góry strony)

P Edytuj

     (do góry strony)

R Edytuj

     (do góry strony)

S Edytuj

     (do góry strony)

Ś Edytuj

     (do góry strony)

T Edytuj

     (do góry strony)

U Edytuj

     (do góry strony)

W Edytuj

     (do góry strony)

Z Edytuj

     (do góry strony)

Ż Edytuj

     (do góry strony)

Przypisy Edytuj

 1. Andrzej Markowski, Jak dobrze mówić i pisać po polsku, Warszawa 2000.

Uwagi Edytuj

zob. też Gwara poznańska w Wikipedii