Wikisłownik:Użycie szablonów daw, hist, przest, stpol

Różnice pomiędzy szablonami {{daw}}, {{hist}}, {{przest}}, {{stpol}}, {{śrpol}}

  • {{stpol}} (st.pol.) opisuje słowa i znaczenia języka staropolskiego, czyli języka polskiego z okresu doby staropolskiej od IX do XVI wieku; w Wikisłowniku przyjęliśmy, że obejmuje on czasy do 1500 roku.
  • {{śrpol}} (śr.pol.) opisuje słowa i znaczenia języka średniopolskiego, czyli języka polskiego używanego między XVI a XVIII wiekiem; w Wikisłowniku przyjęliśmy, że obejmuje on dokładnie okres między 1500 a 1750 rokiem.
  • {{hist}} (hist.) opisuje historyczne funkcje, instytucje, zdarzenia, które obecnie nie istnieją, jednak jako słowo są spotykane np. w opracowaniach historycznych.
  • {{daw}} (daw.) opisuje dawne słowa, ich znaczenia, pojęcia, zjawiska i przedmioty z życia codziennego, których już nie spotyka się współcześnie, a które nie pasują do szablonów {{stpol}}, {{śrpol}} i {{hist}}.
  • {{przest}} (przest.) opisuje słowa i ich znaczenia, które są nadal spotykane, jednak brzmią archaicznie.

Źródła: dyskusja 1., dyskusja 2., dyskusja 3.


Zobacz też