Wikisłownik:Wersje oznaczone

(Przekierowano z Pomoc:Wersje oznaczone)

Wersje oznaczone to system oceny jakości, który ma na celu dostarczenie użytkownikom Wikisłownika zasobów pozbawionych wandalizmów i niemerytorycznych treści.

Mając na uwadze potrzebę dostarczania użytkownikom Wikisłownika informacji o odpowiedniej jakości, 07.12.2009 w polskojęzycznym Wikisłowniku wprowadzono wersje oznaczone (ang. Flagged Revisions) artykułów hasłowych z przestrzeni głównej, plików, artykułów aneksu, stron indeksu oraz szablonów. 7 października 2013 r. dodano obsługę przestrzeni „Moduł”. Od strony technicznej system opiera się na rozszerzeniu oprogramowania MediaWiki o nazwie Flagged Revisions.

Wprowadzone zostały dwa, spośród trzech dostępnych w oprogramowaniu, poziomy oznaczania wersji, każdemu z nich jest przypisany określony symbol:

 1. wersja nieprzejrzana lub robocza – w wersji tak oznaczonej mogą wystąpić zarówno wandalizmy, braki w formatowaniu, jak i błędy merytoryczne; symbolizowana jest zamkniętym okiem
 2. wersja przejrzana – jest wolna od widocznych gołym okiem wandalizmów i braków w formatowaniu, ale nie wiadomo, czy została sprawdzona pod kątem merytorycznej poprawności; symbolizowana jest otwartym okiem

Każdą z wersji danej strony można oznaczyć jako przejrzaną lub cofnąć to oznaczenie. Jeśli ostatnia wersja danej strony została oznaczona jako przejrzana, użytkownik nie jest o tym informowany w żaden sposób. Jest ostrzegany dopiero w sytuacjach wyjątkowych, to znaczy gdy:

 1. jedna z wersji, ale nie ostatnia, została oznaczona jako przejrzana – wtedy w prawym górnym rogu strony pojawia się symbol otwartego oka, , oraz linki:
  • „przejrzana” – dodatkowa wyjaśnienie słowne, linkująca do niniejszej strony pomocy opisującej system wersji oznaczonych
  • „zobacz wersję roboczą” – link prowadzący do najnowszej nieoznaczonej wersji strony
  • „(+/-)” – link, za pomocą którego można wyświetlić/ukryć szczegółowe informacje na temat oglądanej wersji strony
 2. żadna z wersji nie została oznaczona jako przejrzana – wtedy w prawym górnym rogu strony pojawia się symbol zamkniętego oka, , oraz informacja słowna „brak wersji przejrzanej” linkująca, tak jak w poprzednim przypadku, do niniejszej strony pomocy opisującej system wersji oznaczonych

W pierwszym przypadku użytkownik będzie mógł przejść do najnowszej nieoznaczonej wersji poprzez dodatkową zakładkę, „wersja robocza”, która pojawi się nad tytułem strony.

Kto i kiedy oznaczył daną wersję strony, można sprawdzić, wyświetlając historię strony, a także przeglądając ogólny rejestr oznaczania oraz alternatywny rejestr oznaczania, ten ostatni z możliwością określenia charakterystycznych parametrów.

Każdej osobie niezarejestrowanej w domyślnym widoku artykułu pokazuje się ostatnia wersja oznaczona jako przejrzana – jeżeli istnieje jakaś, a jeśli nie, to ostatnia wersja (nieprzejrzana) – wraz z wymienionymi wyżej informacjami dodatkowymi. Administratorzy mają możliwość zmiany wyświetlania domyślnej wersji poprzez indywidualne skonfigurowanie strony.

Wersje przejrzane nie gwarantują poprawności merytorycznej artykułu. Obecnie jedynym sposobem w pewnym stopniu weryfikującym artykuły pod względem merytorycznym jest uźródławianie, przede wszystkich rzadkich lub kontrowersyjnych, informacji (zobacz Wikisłownik:Weryfikowalność). Jest możliwość wprowadzenia trzeciego poziomu wersji oznaczonych – wersji zweryfikowanych, oznaczanych przez ekspertów językowych – jednak jest to na razie bardzo odległy plan.

Listę innych projektów, które wprowadziły system wersji oznaczonych, można znaleźć na stronie Wikipedii, w:Pomoc:Wersje oznaczone.

Kto oznacza wersje stron jako przejrzane?

Wersje stron mogą być oznaczane jako przejrzane tylko przez użytkowników z uprawnieniami redaktora. Wnioski o przyznanie lub odebranie uprawnień można składać na stronie Wikisłownik:Wersje przejrzane/Przyznawanie uprawnień.

Edytowanie stron przez osoby bez uprawnień do oznaczania

Jeśli edycja zostanie zapisana przez taką osobę, to bezpośrednio po tym zobaczy ona wersję strony z wprowadzonymi przez siebie zmianami. Wersja ta będzie określana jako wersja robocza, dopóki nie zostanie oznaczona przez osobę z uprawnieniami do oznaczania wersji.

Konfiguracja stron (tylko dla administratorów)

Konfiguracja stron umożliwia administratorom zmianę wyświetlania domyślnej wersji. Link do tej opcji znajduje się na górze strony specjalnej służącej do zabezpieczania strony (po kliknięciu zakładki „zabezpiecz”).

Indywidualna konfiguracja strony posiada następujące opcje:

 • wybór wersji prezentowanej w domyślnym widoku strony
  • Wersja oznaczona, a jeśli nie istnieje, to wersja bieżąca
  • Wersja bieżąca
 • wybór wersji oznaczonej
  • Ostatnia wersja zweryfikowana, a jeśli nie istnieje, to ostatnia wersja przejrzana
  • Ostatnia wersja oznaczona

Strony specjalne związane z wersjami oznaczonymi

Linki zewnętrzne