Indeks:Włoski - Fałszywi przyjaciele

Fałszywi przyjaciele tłumacza między językiem polskim a włoskim.

polski włoski znaczenie wyrazu
włoskiego
poprawne tłumaczenie
wyrazu polskiego
kolacja colazione śniadanie cena
dywan divano kanapa tappeto
błona buona dobra membrana
bagno bagno łazienka, kąpiel palude
brama brama żądza, pragnienie portone
cena cena kolacja prezzo, costo
filia figlia córka filiale, succursale
maj mai nigdy maggio
autokar autocarro ciężarówka pullman
celibat celibe kawaler, nieżonaty, wolny celibato
zbir sbirro glina, policjant bandito
sekret secreto wydzielina segreto
garbata garbata grzeczna, uprzejma gobba, gibbosa
lustro lustro błyszczący, lśniący specchio
nuda nuda goła, naga noia
kura cura opieka, troska gallina
magister magistero nauczanie laureato, dottore
noce noce orzech notti
stypendium stipendio pensja, wynagrodzenie borsa di studio
koza cosa rzecz capra
krocze croce krzyż perineo
kryminalista criminalista kryminalistyk criminale, delinquente
tapeta tappeto dywan carta da pareti, tappezzeria
droga droga narkotyk; przyprawa korzenna strada
lato lato bok estate
odór odore zapach, woń fetore
rosa rosa róża rugiada
mordować mordere gryźć, kąsać uccidere, ammazzare
skarpeta scarpetta bucik, pantofelek calza
ubikacja ubicazione położenie, lokalizacja gabinetto, toaleta
wariat variato rozmaity, różnorodny pazzo, matto
panna panna śmietana signorina
firma firma podpis impresa, ditta
kamera camera pokój macchina fotografica
manto manto płaszcz botta
fala falla wyłom onda
piana piana mała nizina schiuma
kruk crucco Szwab corvo