Indeks:Włoski - Podstawowe czasowniki

Podstawowe czasowniki w języku włoskim edytuj

włoski a-z → polski a-z →
abitare mieszkać
amare kochać
andare iść
aprire otworzyć
ascoltare słuchać
aspettare czekać
avere mieć
baciare całować
bere pić
cadere upaść
cantare śpiewać
capire rozumieć
chiedere prosić
chiudere zamykać
cercare szukać
cominciare zaczynać
conoscere znać
cucinare gotować
cucire szyć
credere wierzyć, sądzić, ufać
criticare krytykować, poddawać ocenie
dare dać
domandare pytać
dormire spać
dimenticare zapomnieć
decidere decydować
dovere musieć
essere być
fare robić, wykonywać
(wiele znaczeń)
finire kończyć
firmare podpisać
giocare bawić się
godere cieszyć się
guadagnare zarabiać
guidare kierować
lasciare zostawiać, pozwalać
lavorare pracować
leggere czytać
mangiare jeść
mentire kłamać
mettere kłaść, położyć, zostawić, włożyć
(wiele znaczeń)
migliorare poprawiać
morire umierać
nuotare pływać
parlare mówić
pensare myśleć
peggiorare pogarszać
piacere lubić, podobać się
piangere płakać
potere móc
porre położyć
prendere brać
produrre produkować
ricordare pamiętać
rimanere pozostać, zostać
ringraziare dziękować
sapere wiedzieć, potrafić
scegliere wybierać
scordare zapomnieć
sedere siedzieć
sentire czuć, słyszeć
scrivere pisać
spingere pchać
sognare śnić, marzyć
soffrire cierpieć
sorridere uśmiechać się
stare pozostawać, przebywać
studiare studiować
suonare grać
tenere trzymać
tirare ciągnąć
tradurre przetłumaczyć
udire usłyszeć
uscire wychodzić
valere znaczyć
volere chcieć
vedere zobaczyć
vincere wygrać
vivere żyć
pagare płacić
dire powiedzieć
lavare myć
guardare patrzeć