Indeks:Ukraiński - Fałszywi przyjaciele

Fałszywi przyjaciele tłumacza (zwodnicze słowa) między językiem polskim a ukraińskim.

Polski Poprawne tłumaczenie
na język ukraiński
Ukraiński Właściwe znaczenie
w języku polskim
angielski англі́йський а́нгельський anielski
autokar (туристи́чний) авто́бус автока́р samobieżny wózek transportowy
arbuz каву́н гарбу́з dynia
bogato замо́жно бага́то dużo, wiele
buty взуття бути być
chory хворий хори chóry
chyba мабуть, певно; w pytaniach retorycznych: хіба хиба wada, błąd
człowiek людина чолові́к mężczyzna, mąż, jakiś człowiek
czuć відчувати чути słyszeć, czuć
drużyna кома́нда дружи́на żona, drużyna
duże велике дуже bardzo
dynia гарбу́з ди́ня melon
dywan ки́лим дива́н kanapa, sofa
dzierżawa оре́нда держа́ва państwo
dziwić się дивува́тися диви́тися patrzeć
gęba рот губа́ warga
gospodarka господа́рство, еконо́міка господа́рка gospodyni
grzywna штраф гри́вня hrywna
iść йти їсти jeść
kijanka пу́головок кия́нка kijowianka
kiszka кровя́нка кішка kotka
kit (materiał) мастика кіт kot
korzeń корінь кожен każdy
kraj країна край krawędź, skraj
krzesło стіле́ць крі́сло fotel
kW (kilowat) кВт кВ kV (kilowolt)
kwiat квітка квито́к bilet
lis ли́с, лиси́ця лі́с las
magazyn склад магази́н sklep, magazyn
mecz матч, змага́ння меч miecz
menu меню́, стравопис мені mnie
MW (megawat) МВт МВ MV (megawolt)
niewidomy сліпи́й невідо́мий nieznany
owoc фрукт о́воч warzywo
pamiętnik щоденник па́м'ятник pomnik
piwnica підва́л пивни́ця piwiarnia
prosto пря́мо про́сто zwyczajnie, łatwo
prymus відмі́нник при́мус przymus
sklep крамниця, магазин склеп krypta, piwnica
sopel буру́лька соплі smark
W (wat) Вт В V (wolt)
wódka горі́лка ву́дка wędka
wtorek вівто́рок вторі́к minionego roku
wystawa ви́ставка виста́ва przedstawienie
wzwód ере́кція взвод pluton
zakon о́рден зако́н przepis, prawo
zawód профе́сія заво́д zakład pracy, fabryka
zwyczajnie просто звичайно oczywiście, zazwyczaj

Zobacz też podobną listę w anglojęzycznym Wikibooks.