Indeks:Węgierski - Fałszywi przyjaciele

Fałszywi przyjaciele tłumacza między językiem polskim a węgierskim.

polski węgierski właściwe znaczenie
wyrazu węgierskiego
poprawne tłumaczenie
wyrazu polskiego
bałwan bálvány idol hóember
baran bárány jagnię kos
baty báty starszy brat ostorok
blond bolond wariat szőke
ból -ból z + D. fájdalom
buk bók komplement bükk
busz busz autobus bokor
cipka csipke koronka (tkanina) pina
dal dal piosenka távolság
dąb domb wzgórze tölgy
farmer farmer dżinsy gazdálkodó
giermek gyermek dziecko apród
hol hol gdzie előcsarnok
idę ide tutaj megyek
jeleń jelen teraźniejszość szarvas
kąty konty kok sarokok, szögek
kos kos baran feketerigó
kura kúra leczenie tyúk
lada láda skrzynia pult
list liszt mąka levél
lud lúd gąsior (zool.) nép
mag mag ziarno mágus
maj máj wątroba május
mech méh macica, pszczoła moha
most most teraz hid
nad nád trzcina felett
nagi nagy duży meztelen
nos nos więc orr
obora óbora jego wino wytrawne istálló
oda oda tam óda
pięćset pecsét pieczęć ötszáz
por por proszek, kurz pórus
puchar pohár kieliszek, szklanka kupa, serleg
raj raj rój mennyország
rower rovar owad kerékpár
sok sok dużo
te te ty ezek
to jezioro ez
was vas żelazo titeket
wiza viza jesiotr vízum