Aneks:Język polski - deklinacja

Spis treści aneksu | Język polski | Indeks:Hasła w języku polskim

Przypadki edytuj

mianownik kto? co? (jest)
dopełniacz kogo? czego? (nie ma)
celownik komu? czemu? (się przyglądam)
biernik kogo? co? (widzę)
narzędnik (z) kim? (z) czym? (idę)
miejscownik (o) kim? (o) czym? (myślę)
wołacz zwrot do kogoś, czegoś (mój drogi...)

Zestawienie końcówek edytuj

Zobacz również tabele szczegółowe: męska I ~ II ~ III ~ IV ~ V, żeńska I ~ II ~ III ~ IV ~ V ~ VI, nijaka I ~ II ~ III ~ IV ~ V ~ VI.

  rodzaj
męski nijaki żeński
męskoosobowy męskozwierzęcy męskorzeczowy
  liczba pojedyncza
M. ~ø, ~o ~a ~o, ~e, ~ę ~a, ~i
D. ~a ~y ~a, ~u ~u, ~a ~a ~y (~i), ~i (~y)
C. ~owi, ~u ~e ~owi, ~u ~u ~e, ~i (~y) ~i (~y)
B. ~a (=D.) ~a, ~u ~o, ~e, ~ę
N. ~em ~em
Ms. ~e, ~u ~e, ~i (~y) ~i (~y)
W. ~e, ~u ~o ~e, ~u ~o, ~e, ~ę ~o, ~u ~i (~y)
  liczba mnoga
M., W. ~i (~y), ~e, ~owie, ~a ~y (~i), ~e ~a ~y (~i), ~e
D. ~ów, ~i (~y), ~ø
C. ~om
B. ~ów, ~i (~y), ~ø ~y (~i), ~e ~a ~y (~i), ~e
N. ~ami, ~mi
Ms. ~ach

W liczbie mnogiej zawsze wołacz równy jest mianownikowi.

Rzeczowniki rodzaju żeńskiego pochodne od przymiotników (służąca, średnia, trwała, położna, drobne) oraz królowa odmieniają się jak przymiotniki.

Uwaga:

  1. Zapis ~y (~i) oznacza:
    • ~i po k, g,
    • ~y poza tym.
  2. Zapis ~i (~y) oznacza:
    • ~y po c, dz, cz, dż, sz, ż, rz,
    • ~i poza tym.

Źródła edytuj

Zobacz też edytuj