Wikisłownik:Zasady tworzenia haseł/Polski

Zobacz więcej na osobnej stronie: zasady ogólne dla odmiany.

Zasady wprowadzania odmiany dla języka polskiego.

Rzeczowniki

edytuj

Odmienne

edytuj

Do podawania odmiany rzeczowników używamy tabelarycznego szablonu {{odmiana-rzeczownik-polski}}. Wzór do skopiowania:

{{odmiana-rzeczownik-polski
|Mianownik lp  = 
|Dopełniacz lp  = 
|Celownik lp   = 
|Biernik lp   = 
|Narzędnik lp  = 
|Miejscownik lp = 
|Wołacz lp    = 
|Mianownik lm  = 
|Dopełniacz lm  = 
|Celownik lm   = 
|Biernik lm   = 
|Narzędnik lm  = 
|Miejscownik lm = 
|Wołacz lm    = 
}}

W przypadku singulare tantum (brak liczby mnogiej) lub plurale tantum (brak liczby pojedynczej) nie wypełniamy odpowiednich pól.

Z odmiany rzeczowników męskich wynika podział rodzaju męskiego na męskorzeczowy, męskozwierzęcy i męskoosobowy. Najlepiej podać w polu znaczenia przy słowie „rzeczownik”, z którym z nich mamy do czynienia. Łatwo można to sprawdzić w następujący sposób:

 • rodzaj męskorzeczowy: lp B. = lp M.widzę ten dom
 • rodzaj męskozwierzęcy: zwykle lp B. = lp D. oraz lm B. = lm M.widzę psa, widzę dwa psy
 • rodzaj męskoosobowy: zwykle lp B. = lp D. oraz lm B. = lm D.widzę studenta, widzę dwóch studentów; widzę dentystę (B.D.), widzę dwóch dentystów

Jeżeli rzeczownik występuje wyłącznie w liczbie mnogiej (plurale tantum), odróżniamy tylko dwa rodzaje: męskoosobowy lub niemęskoosobowy. Dodatkowo po określeniu rodzaju w nagłówku znaczeń wstawiamy wzmiankę o liczbie: rzeczownik, rodzaj (nie)męskoosobowy, liczba mnoga.

Czasami są trudniejsze przypadki, jak strach, gdzie jeden rzeczownik ma dwa rodzaje (wtedy należy rozróżnić je w znaczeniach), albo chłopak, gdzie rzeczownik różnie zachowuje się w zależności od przypadku i wersji odmiany (wtedy lepiej zostawić „rodzaj męski”).

Nieodmienne

edytuj

Dla rzeczowników nieodmiennych (zazwyczaj są to wyrazy pochodzenia obcego, rodzaju nijakiego, zakończone na samogłoski -o, -i, -u, -e), wystarczy wstawić szablon, który sam powieli wszystkie formy:

{{nieodm-rzeczownik-polski}}

Jeżeli zachodzi potrzeba podparcia się w tym przypadku przypisem, to wstawiamy go jako parametr; przykładowo:

{{nieodm-rzeczownik-polski|<ref>{{WSOonline}}</ref>}}

Użycie, gdy rzeczownik nie ma liczby pojedynczej:

{{nieodm-rzeczownik-polski||blp}}

Użycie, gdy rzeczownik nie ma liczby mnogiej:

{{nieodm-rzeczownik-polski||blm}}

Przymiotniki

edytuj

Aktualnie przechodzimy na szablony tworzące tabelki, generowane przez szablon {{odmiana-przymiotnik-polski}}. Szablon posiada jeden parametry, stopień wyższy przymiotnika, jeśli istnieje, albo słowo "brak" jeśli nie istnieje. Resztę form szablon generuje automatycznie.

Przykład ze stopniowaniem:

 • przymiotnik: żółty
 • stopień wyższy: żółtszy
{{odmiana-przymiotnik-polski
|żółtszy
}}

Stopniowanie opisowe:

 • przymiotnik: odpowiedni
 • stopień wyższy: bardziej odpowiedni
{{odmiana-przymiotnik-polski
|bardziej odpowiedni
}}

Przykład bez stopniowania:

 • przymiotnik: zachodni
 • zamiast stopnia wyższego wpisujemy: brak
{{odmiana-przymiotnik-polski
|brak
}}

W przypadku przymiotników nie zakończonych na -y, -i, trzeba jeszcze podać w parametrze odpowiednik= odpowiednik danego przymiotnika zakończony na -y:

{{odmiana-przymiotnik-polski
|bardziej zdrów
|odpowiednik=zdrowy
}}

Przysłówki

edytuj

Podajemy stopniowanie za pomocą szablonu {{stopn}}:

szybko; {{stopn|szybciej|najszybciej}}

lub informację o braku stopniowania:

wcale; {{niestopn}}

Czasowniki

edytuj

Wcześniej używano szablonu {{KoniugacjaPL}}. Obecnie przechodzimy na tabelki generowane przez szablon {{odmiana-czasownik-polski}}. Dokładny opis i przykłady w szablonie.

Czasowniki niedokonane

edytuj
 • Podanie numeru koniugacji jest nieobowiązkowe. Jeśli się go poda, jest dodatkowo prezentowany.
 • W przypadku czasowników zwrotnych niedokonanych potrzebne jest podanie dodatkowo parametrów robić= oraz się= (sekcja poniżej).

Szablon do skopiowania:

{{odmiana-czasownik-polski
| dokonany=  nie
| koniugacja= 
| robię=   
| robi=    
| robią=   
| robiłem=  
| robił=   
| robiła=   
| robili=   
| robiono=  
| rób=    
| robiąc=   
| robiony=  
| robieni=  
| robienie=  
}}

Czasowniki dokonane

edytuj
 • Podanie numeru koniugacji jest nieobowiązkowe. Jeśli się go poda, jest dodatkowo prezentowany.
 • W przypadku czasowników zwrotnych dokonanych potrzebne jest podanie dodatkowo parametrów zrobić= oraz się= (sekcja poniżej).

Szablon do skopiowania:

{{odmiana-czasownik-polski
| dokonany=  tak
| koniugacja= 
| zrobię=   
| zrobi=   
| zrobią=   
| zrobiłem=  
| zrobił=   
| zrobiła=  
| zrobili=  
| zrobiono=  
| zrób=    
| zrobiwszy= 
| zrobiony=  
| zrobieni=  
| zrobienie= 
}}

Czasowniki zwrotne

edytuj
 • Podanie numeru koniugacji jest nieobowiązkowe. Jeśli się go poda, jest dodatkowo prezentowany.
 • Szablon nie akceptuje się w bezokoliczniku. Podanie wprost bezokolicznika jest więc czasem konieczne przy czasownikach zwrotnych - jeśli nie ma parametru robić= lub zrobić=, szablon pobierze tytuł artykułu, a jeśli ten zawiera słowo się, wynik będzie niepoprawny.
 • W czasownikach zwrotnych konieczne jest podanie parametru się=się albo niekiedy (jak w przypadku wyobrażać sobie) się=sobie
 • W pozostałych parametrach nie podajemy się ani sobie
 • Czasowniki zwrotne mogą być także dokonane albo niedokonane.

Szablon do skopiowania dla czasownika zwrotnego niedokonanego:

{{odmiana-czasownik-polski
| dokonany=  nie
| się=    się
| koniugacja= 
| robić=   
| robię=   
| robi=    
| robią=   
| robiłem=  
| robił=   
| robiła=   
| robili=   
| robiono=  
| rób=    
| robiąc=   
| robiony=  
| robieni=  
| robienie=  
}}


Szablon do skopiowania dla czasownika zwrotnego dokonanego:

{{odmiana-czasownik-polski
| dokonany=  tak
| się=    się
| koniugacja= 
| zrobić=   
| zrobię=   
| zrobi=   
| zrobią=   
| zrobiłem=  
| zrobił=   
| zrobiła=  
| zrobili=  
| zrobiono=  
| zrób=    
| zrobiwszy= 
| zrobiony=  
| zrobieni=  
| zrobienie= 
}}

Zaimki

edytuj

Polskich zaimków nie odmieniamy, a umieszczamy odnośnik do strony Aneks:Język polski - zaimki, gdzie są tabele odmian wszystkich zaimków.

Przypisy

edytuj