Wikisłownik:Zasady tworzenia haseł/Jidysz

Podstawowe zasady edytuj

Wszystkie hasła wpisujemy w zapisie (ortografia i formy) zgodnym z YIVO (np. ב - bejs bez kropki w środku, פֿ - fej z kreską na górze; np. פֿאַרב a nie פארבּ, etc.).

W celu poprawnego, słownikowego sortowania haseł nie używamy ligatur װ - cwej wown, ױ - wow jud i ײ - cwej judn zastępując je odpowiednio dwoma wowami, wowem i judem oraz dwoma judami. To samo dotyczy dostępnych z niektórych klawiatur znaków prekombinowanych. Jedynym wyjątkiem od tej reguły jest ײַ - pasech cwej judn, którego nie da się uzyskać inaczej.

Dodawanie tłumaczeń edytuj

Tłumaczenia dodawane do polskich haseł mogą posiadać podaną po rodzaju w nawiasie polską transkrypcję fonetyczną.

* jidysz: (1.1-2) [[קונסט]] {{ż}} (kunst); (1.4) [[שפּיל]] {{ż}} (szpil)

W przypadku wpisywania większych fraz takich jak przykłady użycia słowa w zdaniu konsekwentnie stosujemy zapis logiczny. Oznacza to, że znaki, które domyślnie nie mają przypisanej kierunkowości takie jak kropki, wykrzykniki czy znaki zapytania, stawiamy na końcu frazy. Ponieważ domyślne ustawienia Wikisłownika bazują na kierunku pisania z lewej do prawej w celu poprawnego ich wyświetlania po zapisaniu należy po każdym takim znaku, o ile dalej nie kontynuujemy pisania z prawej do lewej, wstawić odpowiednią encję (marker) determinującą kierunkowość znaku. W tym przypadku będzie to ‏ (right-to-left mark).

przykład: '''''[[וואַרשע]]''' [[זײַן|איז]] [[די]] [[הויפּטשטאָט]] [[פֿון]] [[פּוילן]].‏'' → '''[[Warszawa]]''' [[być|jest]] [[stolica|stolicą]] [[Polska|Polski]].

efekt: וואַרשע איז די הויפּטשטאָט פֿון פּוילן.‏Warszawa jest stolicą Polski.

Jak widać na powyższym przykładzie kod takiego wpisu, o ile nie korzystamy z systemu domyślnie zlokalizowanego w którymś z języków z pisownią od prawej do lewej (np. hebrajski, arabski), jest dość zagmatwany. Jeśli jednak podczas edycji będziemy przesuwać znacznik pisania kursorami będzie on przesuwał się po tekście w sposób logiczny i prawidłowy.[1]

Analogicznie postępujemy, jeśli chcemy wstawić dowolny ciąg z lewej do prawej w tekstach jidysz objętych tagiem direction=rtl w znacznikach dir bądź span z tą róznicą, iż w takim przypadku stosujemy encję ‎ (left-to-right mark).

przypisy edytuj

  1. Uwaga: W celu ułatwienia sobie pracy możemy zainstalować w przeglądarce dodatkową wtyczkę umożliwiającą poprawne wyświetlanie tekstów pisanych z prawej do lewej lub jeśli korzystamy z Firefoxa aktywować w about:config odpowiednie skróty klawiaturowe umożliwiające przełączanie widoku pisanego tekstu. Istnieje też odpowiedni gadżet do MediaWiki dodający nad polem edycji odpowiednie przełączniki, który można sobie dopisać do własnego monobook.js