Wikisłownik:Zasady tworzenia haseł/Angielski

Poniżej znajdują się zalecenia dla haseł w języku angielskim. Ogólne zalecenia znajdują się na stronie Wikisłownik:Zasady tworzenia haseł.

British English a American English edytuj

Słowa, które występują tylko w brytyjskiej lub amerykańskiej odmianie języka zaznaczamy szablonami: {{bryt}} i {{amer}}. Dotyczy to zarówno listy znaczeń, jak i listy synonimów.

Przykład: lift, pavement.

Ponieważ dialekty nowozelandzki, australijski, kanadyjski, irlandzki itd. są zazwyczaj identyczne z brytyjskim, w przypadku słowa w jednym z tych dialektów piszemy tylko bryt.. Nie piszemy NZ, IR, CA, Australia itd. Jeśli słowo jest specyficzne tylko dla np. Nowej Zelandii (ale nie dla Wielkiej Brytanii), wtedy zapisujemy NZ.

Odmiana edytuj

Odmianę zapisujemy używając odnośników do znaczeń (1.1), (1.2) itd.

Jeżeli taka sama odmiana odnosi się (1.1) i (1.2), wtedy piszemy (1.1-2).
Jeżeli taka sama odmiana odnosi się do (1.1) i (2.1), wtedy piszemy (1-2.1).
Jeśli ta sama odmiana odnosi się do (1.1) i (1.3), ale nie do (1.2), wtedy piszemy (1.1,3) i osobno (1.2)

Rzeczowniki edytuj

W języku angielskim rzeczowniki nie mają rodzajów, więc w polu "znaczenia" wpisujemy tylko słowo "rzeczownik".

W polu "odmiana" podajemy tylko liczbę pojedynczą i mnogą rzeczownika:

odmiana:
(1.1) lp table; lm tables (zapis w kodzie: {{lp}} table; {{lm}} tables)

Jeżeli rzeczownik nie posiada liczby mnogiej (np. patience) lub nie posiada liczby pojedynczej (np. pants), wtedy piszemy, że jest on nieodmienny:

odmiana:
(1.1) nieodm. (zapis w kodzie: {{nieodm}})

Czasowniki edytuj

Odmiana czasowników angielskich powinna zawierać kolejno: formę bezokolicznika, formę past, formę past participle; formę 3. osoby lp simple present; formę continuous, np.:

odmiana:
(1.1) open, opened, opened, opens, opening
odmiana:
(1.1) make, made, made, makes, making
odmiana:
(1.1) go, went, gone, goes, going

Przymiotniki edytuj

Odmianę przymiotników zapisujemy za pomocą szablonu {{stopn}} np.

odmiana:
(1.1) st. wyższy older; st. najwyższy oldest; (zapis w kodzie: {{stopn|older|oldest}})

Jeśli przymiotnik jest nieodmienny, piszemy:

odmiana:
(1.1) nieodm.

Zaimki edytuj

Zaimki osobowe mają odmianę: zaimek w funkcji podmiotu, zaimek w funkcji dopełnienia, przymiotnik dzierżawczy, zaimek dzierżawczy, zaimek zwrotny np.:

  • I, me, my, mine, myself
  • they, them, their, theirs, themselves

Rzeczowniki niepoliczalne i policzalne edytuj

Dla rzeczowników niepoliczalnych jako część mowy wpisujemy rzeczownik niepoliczalny, a w odmianie używamy szablonu {{blm}}. Dla rzeczowników policzalnych jako część mowy wpisujemy rzeczownik policzalny, a w odmianie normalnie wpisujemy liczbę mnogą.

Może istnieć sytuacja, że ten sam rzeczownik jest czasem policzalny, a czasem niepoliczalny. Wtedy tworzymy osobne wpisy jako dla rzeczownika policzalnego i niepoliczalnego.

Przykład: dance, water.

Czasowniki nieregularne edytuj

Warto dodać link do wykazu czasowników nieregularnych.

Przykład: eat.

Phrasal verbs edytuj

Czasowniki frazalne powinny mieć szablon {{phrasal verb}} zamiast słowa "czasownik", np.

''{{phrasal verb}}''

co pozwala na ich automatyczne zindeksowanie w kategorii phrasal verbs.

Przykład: give up

Wymowa edytuj

W hasłach z języka angielskiego rozróżniamy różnice wymowy pomiędzy Stanami Zjednoczonymi, Anglią itd. W plikach dźwiękowych z wymową na wariant wymowy może wskazywać kod przy kodzie języka (obok podano obowiązującą na Wikisłowniku nazwę):

Kod języka Znaczenie
au wymowa australijska
ca wymowa kanadyjska
nz wymowa nowozelandzka
uk wymowa brytyjska
us wymowa amerykańska

Również przy zapisie IPA, o ile to możliwe, rozróżniamy między wymową amerykańską, a brytyjską. Nie stosujemy skrótów (np. "audio (US)" z angielskiego Wikisłownika).

Przykład: eat, solder.