Aneks:Język polski - koniugacja Vb

Spis treści aneksu | Język polski | Indeks:Hasła w języku polskim

Według koniugacji V odmieniają się czasowniki, które w bezokoliczniku kończą się na "~nąć". Odmiany "Va", "Vb" i "Vc" różnią się między sobą głównie formami czasu przeszłego oraz trybu rozkazującego i przypuszczającego.


Forma Liczba pojedyncza Liczba mnoga
1 os. 2 os. 3 os. 1 os. 2 os. 3 os.
Bezokolicznik ~nąć
płynąć
Czas teraźniejszy (ndok.) lub przyszły prosty* (dok.) ~nę
płynę
~niesz
płyniesz
~nie
płynie
~niemy
płyniemy
~niecie
płyniecie
~ną
płyną
Czas przeszły m ~nąłem
płynąłem
~nąłeś
płynąłeś
~nął
płynął
~nęliśmy
płynęliśmy
~nęliście
płynęliście
~nęli
płynęli
ż ~nęłam
płynęłam
~nęłaś
płynęłaś
~nęła
płynęła
~nęłyśmy
płynęłyśmy
~nęłyście
płynęłyście
~nęły
płynęły
n - - ~nęło
płynęło
Forma bezosobowa czasu przeszłego ~nięto
płynięto
Tryb rozkazujący -
płyń
- ~ńmy
płyńmy
~ńcie
płyńcie
-
Tryb przypuszczający m ~nąłbym
płynąłbym
~nąłbyś
płynąłbyś
~nąłby
płynąłby
~nęlibyśmy
płynęlibyśmy
~nęlibyście
płynęlibyście
~nęliby
płynęliby
ż ~nęłabym
płynęłabym
~nęłabyś
płynęłabyś
~nęłaby
płynęłaby
~nęłybyśmy
płynęłybyśmy
~nęłybyście
płynęłybyście
~nęłyby
płynęłyby
n - - ~nęłoby
płynęłoby
Imiesłów przymiotnikowy czynny** m ~nący
płynący
ż ~nąca
płynąca
~nące
płynące
n - - ~nące
płynące
Imiesłów przymiotnikowy bierny (ndk.) lub imiesłów przymiotnikowy przeszły (dok.)** m ~nięty
(opłynięty)
~nięci
(opłynięci)
ż ~nięta
(opłynięta)
~nięte
(opłynięte)
n - - ~nięte
(opłynięte)
Imiesłów przysłówkowy współczesny ~nąc
płynąc
Imiesłów przysłówkowy uprzedni (dok.) ~nąwszy
(opłynąwszy)
Rzeczownik odczasownikowy ~nięcie
płynięcie

* Czasowniki niedokonane tworzą czas przyszły złożony przez użycie odpowiedniej formy czasownika być w czasie przyszłym i swojej odpowiedniej formy czasu przeszłego w 3. osobie („będę czytał”, „będę czytała”, „będziesz czytał” itd.) lub przez użycie odpowiedniej formy czasownika być w czasie przyszłym i bezokolicznika („będę czytać”, „będziesz czytać” itd.). Czasowniki dokonane nie tworzą czasu teraźniejszego.

** Imiesłowy ulegają deklinacji takiej samej, jak przymiotniki. Zobacz też: Aneks:Język polski - przymiotniki

Skróty: dk. – forma występuje dla czasowników dokonanych; ndk. – forma występuje dla czasowników niedokonanych; m – rodzaj męski; ż – rodzaj żeński; n – rodzaj nijaki.

Wyjaśnienie: w języku polskim, w liczbie mnogiej, występują dwa rodzaje: rodzaj męskoosobowy i niemęskoosobowy. Dla zachowania przejrzystości tabelki, formy czasowników tych osób zostały przypisane do rzędu rodzaju męskiego liczby pojedynczej (rodzaj męskoosobowy) oraz do rzędu rodzajów żeńskiego i nijakiego (rodzaj niemęskoosobowy).