Aneks:Język polski - koniugacja IV

Spis treści aneksu | Język polski | Indeks:Hasła w języku polskim

Odmiana czasowników kończących się w bezokoliczniku na "~ować" i niezmieniających tematu.


Forma Liczba pojedyncza Liczba mnoga
1 os. 2 os. 3 os. 1 os. 2 os. 3 os.
Bezokolicznik ~ować
malować
Czas teraźniejszy (ndok.) lub przyszły prosty* (dok.) ~uję
maluję
~ujesz
malujesz
~uje
maluje
~ujemy
malujemy
~ujecie
malujecie
~ują
malują
Czas przeszły m ~owałem
malowałem
~owałeś
malowałeś
~ował
malował
~owaliśmy
malowaliśmy
~owaliście
malowaliście
~owali
malowali
ż ~owałam
malowałam
~owałaś
malowałaś
~owała
malowała
~owałyśmy
malowałyśmy
~owałyście
malowałyście
~owały
malowały
n ~owałom
malowałom
~owałoś
malowałoś
~owało
malowało
Forma bezosobowa czasu przeszłego ~owano
malowano
Tryb rozkazujący - ~uj
maluj
- ~ujmy
malujmy
~ujcie
malujcie
-
Tryb przypuszczający m ~owałbym
malowałbym
~owałbyś
malowałbyś
~owałby
malowałby
~owalibyśmy
malowalibyśmy
~owalibyście
malowalibyście
~owaliby
malowaliby
ż ~owałabym
malowałabym
~owałabyś
malowałabyś
~owałaby
malowałaby
~owałybyśmy
malowałybyśmy
~owałybyście
malowałybyście
~owałyby
malowałyby
n ~owałobym
malowałobym
~owałobyś
malowałobyś
~owałoby
malowałoby
Imiesłów przymiotnikowy czynny** m ~ujący
malujący
ż ~ująca
malująca
~ujące
malujące
n - - ~ujące
malujące
Imiesłów przymiotnikowy bierny (ndok.) lub imiesłów przymiotnikowy przeszły (dok.)** m ~owany
malowany
~owani
malowani
ż ~owana
malowana
~owane
malowane
n - - ~owane
malowane
Imiesłów przysłówkowy współczesny ~ując
malując
Imiesłów przysłówkowy uprzedni (dok.) ~owawszy
pomalowawszy
Rzeczownik odczasownikowy ~owanie
malowanie

* Czasowniki niedokonane tworzą czas przyszły złożony przez użycie odpowiedniej formy czasownika być w czasie przyszłym i swojej odpowiedniej formy czasu przeszłego w 3. osobie („będę czytał”, „będę czytała”, „będziesz czytał” itd.) lub przez użycie odpowiedniej formy czasownika być w czasie przyszłym i bezokolicznika („będę czytać”, „będziesz czytać” itd.). Czasowniki dokonane nie tworzą czasu teraźniejszego.

** Imiesłowy ulegają deklinacji takiej samej, jak przymiotniki. Zobacz też: Aneks:Język polski - przymiotniki

Skróty: dk. – forma występuje dla czasowników dokonanych; ndk. – forma występuje dla czasowników niedokonanych; m – rodzaj męski; ż – rodzaj żeński; n – rodzaj nijaki.

Wyjaśnienie: w języku polskim, w liczbie mnogiej, występują dwa rodzaje: rodzaj męskoosobowy i niemęskoosobowy. Dla zachowania przejrzystości tabelki, formy czasowników tych osób zostały przypisane do rzędu rodzaju męskiego liczby pojedynczej (rodzaj męskoosobowy) oraz do rzędu rodzajów żeńskiego i nijakiego (rodzaj niemęskoosobowy).