Aneks:Język polski - koniugacja Vc

Spis treści aneksu | Język polski | Indeks:Hasła w języku polskim

Według koniugacji V odmieniają się czasowniki, które w bezokoliczniku kończą się na "~nąć" i niezmieniające tematu. Odmiany "Va", "Vb" i "Vc" różnią się między sobą głównie formami czasu przeszłego oraz trybu rozkazującego i przypuszczającego.


Forma Liczba pojedyncza Liczba mnoga
1 os. 2 os. 3 os. 1 os. 2 os. 3 os.
Bezokolicznik ~nąć
chudnąć
Czas teraźniejszy (ndok.) lub przyszły prosty* (dok.) ~nę
chudnę
~niesz
chudniesz
~nie
chudnie
~niemy
chudniemy
~niecie
chudniecie
~ną
chudną
Czas przeszły m ~łem
chudłem
~łeś
chudłeś

chudł
~liśmy
chudliśmy
~liście
chudliście
~li
chudli
ż ~łam
chudłam
~łaś
chudłaś
~ła
chudła
~łyśmy
chudłyśmy
~łyście
chudłyście
~ły
chudły
n - - ~ło
chudło
Forma bezosobowa czasu przeszłego ~nięto
chudnięto
Tryb rozkazujący - ~nij
chudnij
- ~nijmy
chudnijmy
~nijcie
chudnijcie
-
Tryb przypuszczający m ~łbym
chudłbym
~łbyś
chudłbyś
~łby
chudłby
~libyśmy
chudlibyśmy
~libyście
chudlibyście
~liby
chudliby
ż ~łabym
chudłabym
~łabyś
chudłabyś
~łaby
chudłaby
~łybyśmy
chudłybyśmy
~łybyście
chudłybyście
~łyby
chudłyby
n - - ~łoby
chudłoby
Imiesłów przymiotnikowy czynny** m ~nący
chudnący
ż ~nąca
chudnąca
~nące
chudnące
n - - ~nące
chudnące
Imiesłów przymiotnikowy bierny (ndk.) lub imiesłów przymiotnikowy przeszły (dk.)** m ~nięty / ~ły
(wychudnięty) / (wychudły)
~nięci / ~li
(wychudnięci) / (wychudli)
ż ~nięta / ~ła
(wychudnięta) / (wychudła)
~nięte / ~łe
(wychudnięte) / (wychudłe)
n - - ~nięte / ~łe
(wychudnięte) / (wychudłe)
Imiesłów przysłówkowy współczesny ~nąc
chudnąc
Imiesłów przysłówkowy uprzedni (dok.) ~łszy
(wychudłszy)
Rzeczownik odczasownikowy ~nięcie
chudnięcie

* Czasowniki niedokonane tworzą czas przyszły złożony przez użycie odpowiedniej formy czasownika być w czasie przyszłym i swojej odpowiedniej formy czasu przeszłego w 3. osobie („będę czytał”, „będę czytała”, „będziesz czytał” itd.) lub przez użycie odpowiedniej formy czasownika być w czasie przyszłym i bezokolicznika („będę czytać”, „będziesz czytać” itd.). Czasowniki dokonane nie tworzą czasu teraźniejszego.

** Imiesłowy ulegają deklinacji takiej samej, jak przymiotniki. Zobacz też: Aneks:Język polski - przymiotniki

Skróty: dk. – forma występuje dla czasowników dokonanych; ndk. – forma występuje dla czasowników niedokonanych; m – rodzaj męski; ż – rodzaj żeński; n – rodzaj nijaki.

Wyjaśnienie: w języku polskim, w liczbie mnogiej, występują dwa rodzaje: rodzaj męskoosobowy i niemęskoosobowy. Dla zachowania przejrzystości tabelki, formy czasowników tych osób zostały przypisane do rzędu rodzaju męskiego liczby pojedynczej (rodzaj męskoosobowy) oraz do rzędu rodzajów żeńskiego i nijakiego (rodzaj niemęskoosobowy).