Aneks:Język polski - koniugacja VIIIb

Spis treści aneksu | Język polski | Indeks:Hasła w języku polskim

Według koniugacji VIII odmieniają się czasowniki, które w bezokoliczniku kończą się na "~ywać" i "~iwać". Odmiany "VIIIa" i "VIIIb" różnią się tym, że w odmianie VIIIb ostatnia spółgłoska tematu jest zmiękczona.

Forma Liczba pojedyncza Liczba mnoga
1 os. 2 os. 3 os. 1 os. 2 os. 3 os.
Bezokolicznik ~iwać
zyskiwać
Czas teraźniejszy (ndok.) lub przyszły prosty* (dok.) ~uję
zyskuję
~ujesz
zyskujesz
~uje
zyskuje
~ujemy
zyskujemy
~ujecie
zyskujecie
~ują
zyskują
Czas przeszły m ~iwałem
zyskiwałem
~iwałeś
zyskiwałeś
~iwał
zyskiwał
~iwaliśmy
zyskiwaliśmy
~owaliście
zyskiwaliście
~iwali
zyskiwali
ż ~iwałam
zyskiwałam
~iwałaś
zyskiwałaś
~iwała
zyskiwała
~iwałyśmy
zyskiwałyśmy
~iwałyście
zyskiwałyście
~iwały
zyskiwały
n - - ~iwało
zyskiwało
Forma bezosobowa czasu przeszłego ~iwano
zyskiwano
Tryb rozkazujący - ~uj
zyskuj
- ~ujmy
zyskujmy
~ujcie
zyskujcie
-
Tryb przypuszczający m ~iwałbym
zyskiwałbym
~iwałbyś
zyskiwałbyś
~iwałby
zyskiwałby
~iwalibyśmy
zyskiwalibyśmy
~iwalibyście
zyskiwalibyście
~iwaliby
zyskiwaliby
ż ~iwałabym
zyskiwałabym
~iwałabyś
zyskiwałabyś
~iwałaby
zyskiwałaby
~iwałybyśmy
zyskiwałybyśmy
~iwałybyście
zyskiwałybyście
~iwałyby
zyskiwałyby
n - - ~iwałoby
zyskiwałoby
Imiesłów przymiotnikowy czynny** m ~ujący
zyskujący
ż ~ująca
zyskująca
~ujące
zyskujące
n - - ~ujące
zyskujące
Imiesłów przymiotnikowy bierny (ndok.) lub imiesłów przymiotnikowy przeszły (dok.)** m ~iwany
zyskiwany
~iwani
zyskiwani
ż ~iwana
zyskiwana
~iwane
zyskiwane
n - - ~iwane
zyskiwane
Imiesłów przysłówkowy współczesny ~ując
zyskując
Imiesłów przysłówkowy uprzedni (dok.) ~iwawszy
(naoszukiwawszy)
Rzeczownik odczasownikowy ~iwanie
zyskiwanie

* Czasowniki niedokonane tworzą czas przyszły złożony przez użycie odpowiedniej formy czasownika być w czasie przyszłym i swojej odpowiedniej formy czasu przeszłego w 3. osobie („będę czytał”, „będę czytała”, „będziesz czytał” itd.) lub przez użycie odpowiedniej formy czasownika być w czasie przyszłym i bezokolicznika („będę czytać”, „będziesz czytać” itd.). Czasowniki dokonane nie tworzą czasu teraźniejszego.

** Imiesłowy ulegają deklinacji takiej samej, jak przymiotniki. Zobacz też: Aneks:Język polski - przymiotniki

Skróty: dk. – forma występuje dla czasowników dokonanych; ndk. – forma występuje dla czasowników niedokonanych; m – rodzaj męski; ż – rodzaj żeński; n – rodzaj nijaki.

Wyjaśnienie: w języku polskim, w liczbie mnogiej, występują dwa rodzaje: rodzaj męskoosobowy i niemęskoosobowy. Dla zachowania przejrzystości tabelki, formy czasowników tych osób zostały przypisane do rzędu rodzaju męskiego liczby pojedynczej (rodzaj męskoosobowy) oraz do rzędu rodzajów żeńskiego i nijakiego (rodzaj niemęskoosobowy).