Aneks:Język polski - koniugacja I

Spis treści aneksu | Język polski | Indeks:Hasła w języku polskim

Odmiana czasowników kończących się w bezokoliczniku na "~ać" i niezmieniających tematu.

Forma Liczba pojedyncza Liczba mnoga
1 os. 2 os. 3 os. 1 os. 2 os. 3 os.
Bezokolicznik ~ać
czytać
Czas teraźniejszy (ndk.) lub przyszły prosty* (dk.) ~am
czytam
~asz
czytasz
~a
czyta
~amy
czytamy
~acie
czytacie
~ają
czytają
Czas przeszły m ~ałem
czytałem
~ałeś
czytałeś
~ał
czytał
~aliśmy
czytaliśmy
~aliście
czytaliście
~ali
czytali
ż ~ałam
czytałam
~ałaś
czytałaś
~ała
czytała
~ałyśmy
czytałyśmy
~ałyście
czytałyście
~ały
czytały
n ~ałom
czytałom
~ałoś
czytałoś
~ało
czytało
Forma bezosobowa czasu przeszłego ~ano
czytano
Tryb rozkazujący - ~aj
czytaj
- ~ajmy
czytajmy
~ajcie
czytajcie
-
Tryb przypuszczający m ~ałbym
czytałbym
~ałbyś
czytałbyś
~ałby
czytałby
~alibyśmy
czytalibyśmy
~alibyście
czytalibyście
~aliby
czytaliby
ż ~ałabym
czytałabym
~ałabyś
czytałabyś
~ałaby
czytałaby
~ałybyśmy
czytałybyśmy
~ałybyście
czytałybyście
~ałyby
czytałyby
n ~ałobym
czytałobym
~ałobyś
czytałobyś
~ałoby
czytałoby
Imiesłów przymiotnikowy czynny (ndk.)** m ~ający
czytający
ż ~ająca
czytająca
~ające
czytające
n - - ~ające
czytające
Imiesłów przymiotnikowy bierny (ndk.) lub imiesłów przymiotnikowy przeszły (dk.)** m ~any
czytany
~ani
czytani
ż ~ana
czytana
~ane
czytane
n - - ~ane
czytane
Imiesłów przysłówkowy współczesny (ndk.) ~ając
czytając
Imiesłów przysłówkowy uprzedni (dk.) ~awszy
przeczytawszy
Rzeczownik odczasownikowy ~anie
czytanie

* Czasowniki niedokonane tworzą czas przyszły złożony przez użycie odpowiedniej formy czasownika być w czasie przyszłym i swojej odpowiedniej formy czasu przeszłego w 3. osobie („będę czytał”, „będę czytała”, „będziesz czytał” itd.) lub przez użycie odpowiedniej formy czasownika być w czasie przyszłym i bezokolicznika („będę czytać”, „będziesz czytać” itd.). Czasowniki dokonane nie tworzą czasu teraźniejszego.

** Imiesłowy ulegają deklinacji takiej samej, jak przymiotniki. Zobacz też: Aneks:Język polski - przymiotniki

Skróty: dk. – forma występuje dla czasowników dokonanych; ndk. – forma występuje dla czasowników niedokonanych; m – rodzaj męski; ż – rodzaj żeński; n – rodzaj nijaki.

Wyjaśnienie: w języku polskim, w liczbie mnogiej, występują dwa rodzaje: rodzaj męskoosobowy i niemęskoosobowy. Dla zachowania przejrzystości tabelki, formy czasowników tych osób zostały przypisane do rzędu rodzaju męskiego liczby pojedynczej (rodzaj męskoosobowy) oraz do rzędu rodzajów żeńskiego i nijakiego (rodzaj niemęskoosobowy).