Aneks:Język islandzki - odmiana rzeczowników słabych rodzaju żeńskiego

íslenska islandzki
Gramatyka języka islandzkiego

Odmiana rzeczowników słabych rodzaju żeńskiego

edytuj

Typ -a

edytuj

Rzeczowniki islandzkie rodzaju żeńskiego kończą się najczęściej samogłoską -a w mianowniku. Dla tej odmiany charakterystyczne są końcówki -u w dopełniaczu liczby pojedynczej i -ur w mianowniku liczby mnogiej.

Obok podstawowego wzoru odmiany tego typu posiada jeden podtyp. Mogą się także pojawiać pewne oboczności, jeśli temat rzeczownika zawiera literę a. Wówczas jest ona we wszystkich przypadkach prócz mianowinika liczby pojedynczej oraz dopełniacza liczby mnogiej zastępowana przez ö.

Końcówki

edytuj
lp nieokr. lm nieokr. lp określona lm określona
M -a -ur -an -urnar
B -u -ur -una -urnar
C -u -um -unni -unum
D -u -na -unnar -nanna

Przykłady

edytuj
lp nieokr. lm nieokr. lp określona lm określona
M tunga tungur tungan tungurnar
B tungu tungur tunguna tungurnar
C tungu tungum tungunni tungunum
D tungu tungna tungunnar tungnanna
lp nieokr. lm nieokr. lp określona lm określona
M tala tölur talan tölurnar
B tölu tölur töluna tölurnar
C tölu tölum tölunni tölunum
D tölu talna tölunnar talnanna

Podtypy

edytuj

Podtyp ten obejmuje rzeczowniki zakończone na -ja.
Szablon dla tego podtypu to: {{is słabe faa/odm}}

lp nieokr. lm nieokr. lp określona lm określona
M lilja liljur liljan liljurnar
B lilju liljur liljuna liljurnar
C lilju liljum liljunni liljunum
D lilju lilja liljunnar liljanna

Typ -i

edytuj

Oddzielną kategorię słabych rzeczowników rodzaju żeńskiego tworzą rzeczowniki zakończone na -i. Tutaj charakterystyczne są końcówki -i (lub -is) w dopełniaczu liczby pojedynczej i -ar/-ir w mianowniku liczby mnogiej.
Szablon dla tej odmiany to: {{is słabe fi/odm}}

Końcówki

edytuj
lp nieokr. lm nieokr. lp określona lm określona
M -i -ar -in -arnar
B -i -ar -ina -arnar
C -i -um -inni -unum
D -i -ar -innar -arnar

Przykłady

edytuj
lp nieokr. lm nieokr. lp określona lm określona
M lygi lygar lygin lygarnar
B lygi lygar lygina lygarnar
C lygi lygum lyginni lygunum
D lygi lygar lyginnar lygarnar

Przykłady (-ir liczba mnoga)

edytuj
lp nieokr. lm nieokr. lp określona lm określona
M ævi ævir ævin ævirnar
B ævi ævir ævina ævirnar
C ævi ævum ævinni ævunum
D ævi æva ævinnar ævanna