Aneks:Język islandzki - odmiana rzeczowników mocnych rodzaju żeńskiego typu (-ar, -ar)

íslenska islandzki
Gramatyka języka islandzkiego

Odmiana rzeczowników mocnych rodzaju żeńskiegotypu (-ar, -ar)

edytuj

Typ (-ar, -ar) to rzadziej spotykana deklinacja rzeczowników rodzaju żeńskiego w języku islandzkim. Charakterystyczna dla tego typu jest końcówka -ar w dopełniaczu liczby pojedynczej oraz końcówka -ar w mianowniku liczby mnogiej.

Obok podstawowego wzoru odmiany tego typu posiada cztery podtypy.

Końcówki

edytuj
lp nieokr. lm nieokr. lp określona lm określona
M - -ar -in -arnar
B - -ar -ina -arnar
C - -um -inni -unum
D -ar -a -arinnar -anna

Przykłady

edytuj
lp nieokr. lm nieokr. lp określona lm określona
M skál skálar skálin skálarnar
B skál skálar skálina skálarnar
C skál skálum skálinni skálunum
D skálar skála skálarinnar skálanna

Podtypy

edytuj

Pierwszy podtyp obejmuje grupę rzeczowników rodzaju żeńskiego zakończonych na -ur. W ich odmianie pojawia się końcówka -i w bierniku i celowniku liczby pojedynczej. W pozostałych przypadkach końcówki są identyczne jak w typie podstawowym. Do tego podtypu należą następujące rzeczowniki: flæður, gunnur, hildur, reyður, æður, a także żeńskie imiona zakończone na -dís, -unn lub -ur.

lp nieokr. lm nieokr. lp określona lm określona
M elfur elfar elfurin elfarnar
B elfi elfar elfina elfarnar
C elfi elfum elfinni elfunum
D elfar elfa elfarnar elfanna

Drugi podtyp obejmuje rzeczowniki rodzaju żeńskiego, których temat zakończony jest literą . W ich odmianie końcówki odmiany typu podstawowego ulegają skróceniu: -ar-r oraz -um-m. Do tego podtypu należą następujące rzeczowniki: á, flá, forsjá, spá, þrá.

lp nieokr. lm nieokr. lp określona lm określona
M á ár áin árnar
B á ár ána árnar
C á ám ánni ánum
D ár áa árinnar ánna

Trzeci podtyp to rzeczowniki zakończone na -ing. W bierniku i celowniku liczby pojedynczej otrzymują końcówkę -u.

lp nieokr. lm nieokr. lp określona lm określona
M setning setningar setningin setningarnar
B setningu setningar setninguna setningarnar
C setningu setningum setningunni setningunum
D setningar setninga setningarinnar setninganna

Czwarty podtyp to nieliczne rzeczowniki, które w dopełniaczu liczby pojedynczej oraz wszystkich przypadkach liczby mnogiej otrzymują dodatkową spółgłoskę -j-.

lp nieokr. lm nieokr. lp określona lm określona
M egg eggjar eggin eggjarnar
B egg eggjar eggina eggjarnar
C egg eggjum egginni eggjunum
D eggjar eggja eggjarinnar eggjanna