Aneks:Język islandzki - odmiana czasowników słabych grupy pierwszej

íslenska islandzki
Gramatyka języka islandzkiego

Czasownik w pierwszej osobie liczby pojedynczej przyjmuje końcówkę -a. Bezokolicznik zakończony na -a, -va, -ja. W czasie przeszłym przyjmuje końcówkę -aði. Imiesłów czasu przeszłego z końcówką -að.
Zobacz także: czasowniki w języku islandzkim
Kolorem zaznaczono te końcówki, który powodują w temacie przegłos -a--ö-.

Końcówki edytuj

Strona czynna
Tryb oznajmujący Tryb łączący
os. Czas teraźniejszy Czas przeszły Czas teraźniejszy Czas przeszły
ég -a -aði -i -aði
þú -ar -aðir -ir -aðir
hann -ar -aði -i -aði
við -um -uðum -um -uðum
þið -ið -uðuð -ið -uðuð
þeir -a -uðu -i -uðu
Strona zwrotna
Tryb oznajmujący Tryb łączący
os. Czas teraźniejszy Czas przeszły Czas teraźniejszy Czas przeszły
ég -ast -aðist -ist -aðist
þú -ast -aðist -ist -aðist
hann -ast -aðist -ist -aðist
við -umst -uðumst -umst -uðumst
þið -ist -uðust -ist -uðust
þeir -ast -uðust -ist -uðust
Tryb rozkazujący
skrócony: -a!
Strona czynna Strona zwrotna
lp -aðu! -
lm -ið! -


Imiesłów przymiotnikowy współczesny: -andi
Imiesłów czasu przeszłego (strona czynna): -að
Imiesłów czasu przeszłego (strona zwrotna): -ast


Odmiana mocna
liczba pojedyncza liczba mnoga
m n f m n f
M -aður -uð -að -aðir -aðar -uð
B -aðan -aða -að -aða -aðar -uð
C -uðum -aðri -uðu -uðum -uðum -uðum
D -aðs -aðrar -aðs -aðra -aðra -aðra
Odmiana słaba
liczba pojedyncza liczba mnoga
m n f m n f
M -aði -aða -aða -uðu -uðu -uðu
B -aða -uðu -aða -uðu -uðu -uðu
C -aða -uðu -aða -uðu -uðu -uðu
D -aða -uðu -aða -uðu -uðu -uðu

Przykład edytuj

Strona czynna
Tryb oznajmujący Tryb łączący
os. Czas teraźniejszy Czas przeszły Czas teraźniejszy Czas przeszły
ég rétta réttaði rétti réttaði
þú réttar réttaðir réttir réttaðir
hann réttar réttaði rétti réttaði
við réttum réttuðum réttum réttuðum
þið réttið réttuðuð réttið réttuðuð
þeir rétta réttuðu rétti réttuðu
Strona zwrotna
Tryb oznajmujący Tryb łączący
os. Czas teraźniejszy Czas przeszły Czas teraźniejszy Czas przeszły
ég réttast réttaðist réttist réttaðist
þú réttast réttaðist réttist réttaðist
hann réttast réttaðist réttist réttaðist
við réttumst réttuðumst réttumst réttuðumst
þið réttist réttuðust réttist réttuðust
þeir réttast réttuðust réttist réttuðust
Tryb rozkazujący
skrócony: rétta!
Strona czynna Strona zwrotna
lp réttaðu! -
lm réttið! -


Imiesłów przymiotnikowy współczesny: réttandi
Imiesłów czasu przeszłego (strona czynna): réttað
Imiesłów czasu przeszłego (strona zwrotna): réttast


Odmiana mocna
liczba pojedyncza liczba mnoga
m n f m n f
M réttaður réttuð réttað réttaðir réttaðar réttuð
B réttaðan réttaða réttað réttaða réttaðar réttuð
C réttuðum réttaðri réttuðu réttuðum réttuðum réttuðum
D réttaðs réttaðrar réttaðs réttaðra réttaðra réttaðra
Odmiana słaba
liczba pojedyncza liczba mnoga
m n f m n f
M réttaði réttaða réttaða réttuðu réttuðu réttuðu
B réttaða réttuðu réttaða réttuðu réttuðu réttuðu
C réttaða réttuðu réttaða réttuðu réttuðu réttuðu
D réttaða réttuðu réttaða réttuðu réttuðu réttuðu