Aneks:Język islandzki - odmiana czasowników słabych grupy drugiej

íslenska islandzki
Gramatyka języka islandzkiego

Czasownik w pierwszej osobie liczby pojedynczej przyjmuje końcówkę -i. Bezokolicznik zakończony na -a, -ja (po g i k) lub . Czasownik w czasie przeszłym przyjmuje końcówkę -ði, -ti lub -di. Imiesłów czasu przeszłego z końcówką -að lub -t.
Kolorem zaznaczono te końcówki, który powodują w temacie przegłos -a--ö-.

Końcówki

edytuj
Strona czynna
Tryb oznajmujący Tryb łączący
os. Czas teraźniejszy Czas przeszły Czas teraźniejszy Czas przeszły
ég -i -ti/-di/-ði -i -ti/-di/-ði
þú -ir -tir/-dir/-ðir -ir -tir/-dir/-ðir
hann -i -ti/-di/-ði -i -ti/-di/-ði
við -um -tum/-dum/-ðum -um -tum/-dum/-ðum
þið -ið -tuð/-duð/-ðuð -ið -tuð/-duð/-ðuð
þeir -a -tu/-du/-ðu -i -tu/-du/-ðu
Strona zwrotna
Tryb oznajmujący Tryb łączący
os. Czas teraźniejszy Czas przeszły Czas teraźniejszy Czas przeszły
ég -ist -tist/-dist/-ðist -ist -tist/-dist/-ðist
þú -ist -tist/-dist/-ðist -ist -tist/-dist/-ðist
hann -ist -tist/-dist/-ðist -ist -tist/-dist/-ðist
við -umst -tumst/-dumst/-ðumst -umst -tumst/-dumst/-ðumst
þið -ist -tust/-dust/-ðust -ist -tust/-dust/-ðust
þeir -ast -tust/-dust/-ðust -ist -tust/-dust/-ðust
Tryb rozkazujący
skrócony: ~!
Strona czynna Strona zwrotna
lp -tu!/-du!/-ðu -
lm -ið! -


Imiesłów przymiotnikowy współczesny: -andi/-jandi
Imiesłów czasu przeszłego (strona czynna): -að/-t
Imiesłów czasu przeszłego (strona zwrotna): -st


Odmiana mocna
liczba pojedyncza liczba mnoga
m n f m n f
M -tur/-dur/-ður -t/-d/-ð -t -tir/-dir/-ðir -tar/-dar/-ðar -t/-d/-ð
B -tan/-dan/-ðan -ta/-da/-ða -t -ta/-da/-ða -tar/-dar/-ðar -t/-d/-ð
C -tum/-dum/-ðum -tri/-dri/-ðri -tu/-du/-ðu -tum/-dum/-ðum -tum/-dum/-ðum -tum/-dum/-ðum
D -ts/-ds/-ðs -trar/-drar/-ðrar -ts/-ds/-ðs -tra/-dra/-ðra -tra/-dra/-ðra -tra/-dra/-ðra
Odmiana słaba
liczba pojedyncza liczba mnoga
m n f m n f
M -ti/-di/-ði -ta/-da/-ða -ta/-da/-ða -tu/-du/-ðu -tu/-du/-ðu -tu/-du/-ðu
B -ta/-da/-ða -tu/-du/-ðu -ta/-da/-ða -tu/-du/-ðu -tu/-du/-ðu -tu/-du/-ðu
C -ta/-da/-ða -tu/-du/-ðu -ta/-da/-ða -tu/-du/-ðu -tu/-du/-ðu -tu/-du/-ðu
D -ta/-da/-ða -tu/-du/-ðu -ta/-da/-ða -tu/-du/-ðu -tu/-du/-ðu -tu/-du/-ðu
  • czasownik að hafa odmienia się nieregularnie w formach liczby pojedynczej czasu teraźniejszego (ég hef, þú hefur, hann hefur)
  • istnieje kilka czasowników, których samogłoska rdzeniowa ulega zmianie w bezokoliczniku oraz formach liczby pojedynczej czasu teraźniejszego, np. segja (sagði, sagt), ég segi, við segjum
  • są także czasowniki, które nie zmieniają samogłoski rdzeniowej w bezokoliczniku, jedynie w formach liczby pojedynczej czasu teraźniejszego, np. hafa (hafði, haft), ég hef
  • jeżeli w temacie czasownika tej grupy występuje dyftong au, to ten dyftong przechodzi w ey w formach czasu przeszłego (kaupakeypti)
  • jeżeli temat zakończony jest na t, to zanika ono w formie imiesłowu czasu przeszłego strony zwrotnej (skiptaskipst)