Indeks:Niemiecki - Matematyka

ArytmetykaEdytuj

polski a-z niemiecki a-z
liczba Zahl ż
dodawanie Addition ż
odejmowanie Subtraktion ż
mnożenie Multiplikation ż
dzielenie Division ż
potęga Potenz ż
pierwiastek Wurzel ż
logarytm Logarithmus m
reszta (z dzielenia) Rest m
wzór Formel ż
równanie Gleichung ż
nierówność Ungleichung ż
niewiadoma Unbekannte ż
nieskończoność Unendlichkeit ż
parzysty gerade
nieparzysty ungerade
silnia Fakultät ż

Teoria mnogościEdytuj

polski a-z niemiecki a-z
liczba naturalna natürliche Zahl
liczba całkowita ganze Zahl
liczba wymierna rationale Zahl
liczba rzeczywista reelle Zahl
liczba zespolona komplexe Zahl
liczba pierwsza Primzahl ż
zbiór Menge ż
relacja Relation ż

GeometriaEdytuj

Geometria na płaszczyźnieEdytuj

polski a-z niemiecki a-z
punkt Punkt m
prosta Gerade ż
krzywa Kurve ż
odcinek Strecke ż
długość Länge ż
powierzchnia Fläche ż
objętość Volumen n
prostopadły senkrecht
równoległy parallel
kąt Winkel m
kąt prosty rechter Winkel m
trójkąt Dreieck n
kwadrat Quadrat n
prostokąt Rechteck n
trapez Trapez n
romb Raute ż
okrąg Kreis m
koło Rad

Geometria przestrzennaEdytuj

polski a-z niemiecki a-z
płaszczyzna Ebene ż
kula Kugel ż
prostopadłościan Quader n
sześcian Würfel m
stożek Kegel m
walec Zylinder m

Analiza matematycznaEdytuj

polski a-z niemiecki a-z
ciąg Folge ż
szereg Reihe ż
granica Grenzwert m
ciąg zbieżny Folge konvergiert
funkcja Funktion ż
dziedzina Definitionsmenge ż, Definitionsbereich m
obraz Bild n
przeciwobraz Urbild n
funkcja odwrotna Umkehrfunktion ż
ciągłość Stetigkeit ż
różniczkowalność Differenzierbarkeit ż
pochodna Ableitung ż
różniczka Differenzial n
funkcja wypukła konvexe Funktion
funkcja wklęsła konkave Funktion
całka Integral n
wielomian Polynom n
miara Maß n
równanie różniczkowe Differentialgleichung ż
norma Norm ż

LogikaEdytuj

polski a-z niemiecki a-z
koniunkcja Konjunktion ż
alternatywa Disjunktion ż
implikacja Subjunktion ż
równoważność Äquivalenz ż
negacja Negation ż
sprzeczność Widerspruch m
dowód Beweis m

Kombinatoryka i rachunek prawdopodobieństwaEdytuj

polski a-z niemiecki a-z
prawdopodobieństwo Wahrscheinlichkeit ż
zmienna losowa Zufallsvariable ż
niezależność Unabhängigkeit ż
rozkład prawdopodobieństwa Wahrscheinlichkeitsverteilung ż
wartość oczekiwana Erwartungswert m

StatystykaEdytuj

polski a-z niemiecki a-z
średnia Durchschnitt m
mediana Median m

AlgebraEdytuj

polski a-z niemiecki a-z
wektor Vektor m
przekształcenie
macierz Matrix ż
wyznacznik Determinante ż
wektor własny Eigenvektor m
wartość własna Eigenwert m

Matematyka dyskretnaEdytuj

polski a-z niemiecki a-z
graf Graph
skierowany
(graf ~)
gerichtet
krawędź Kante ż
wierzchołek Knoten m
ścieżka Weg m
cykl Zyklus m