Wikisłownik:Zasady tworzenia haseł/Odmiana/Rosyjski

Information icon.svg Zobacz więcej na osobnej stronie: zasady ogólne dla odmiany.

Zasady wprowadzania odmiany dla języka rosyjskiego.


W wyrazie nieodmiennym zaznaczamy akcent i wstawiamy po nim szablon {{nieodm}}:

(1.1) ма́нго nieodm.

czasownikiEdytuj

W odmianie rosyjskich czasowników podajemy pełne formy w następującej kolejności: bezokolicznik, czas teraźniejszy lub przyszły (zależnie od aspektu), czas przeszły, tryb rozkazujący (tylko liczba pojedyncza), imiesłowy. W każdej formie należy postawić akcent. Brak danej formy sygnalizujemy długą kreską —. Rzadko spotykane formy bierzemy w nawias.

(1.1) чита́ть ter. lp чита́ю, чита́ешь, чита́ет; lm чита́ем, чита́ете, чита́ют; przesz. lp чита́л / чита́ла / чита́ло; lm чита́ли; rozk. lp чита́й; ims. чита́ющий; чита́емый; чита́я
(1.1) угоре́ть przysz. lp угорю́, угори́шь, угори́т; lm угори́м, угори́те, угоря́т; przesz. lp угоре́л / угоре́ла / угоре́ло; lm угоре́ли; rozk. lp —; ims. угоре́вший; —; —; угоре́в
(1.1) висе́ть ter. lp вишу́, виси́шь, виси́т; lm виси́м, виси́те, вися́т; przesz. lp висе́л / висе́ла / висе́ло; lm висе́ли; rozk. lp (виси́); ims.

rzeczownikiEdytuj

Podajemy pełną odmianę w skróconej wersji: w mianowniku liczby pojedynczej zaznaczamy granicę między tematem a końcówką pionową kreską |, a następnie dla pozostałych przypadków wypisujemy po tyldzie same końcówki. W mianowniku zaznaczamy akcent.

(1.1) lp я́блок|о, ~а, ~у, ~о, ~ом, о ~е; lm ~и, ~, ~ам, ~и, ~ами, о ~ах

Jeżeli forma mianownika ma zerową końcówkę nie stawiamy pionowej kreski:

(1.1) lp сапо́г, ~а́, ~у́, ~, ~о́м, о ~е́; lm ~и́, ~о́в, ~а́м, ~и́, ~а́ми, о ~а́х

Przy wystąpieniu ruchomej samogłoski w odmianie piszemy pełną formę wyrazu z zaznaczonym akcentem:

(1.1) lp ло́жк|а, ~и, ~е, ~у, ~ой, о ~е; lm ~и, ло́жек, ~ам, ~и, ~ами, о ~ах

Wszelkie zmiany akcentu sygnalizujemy podając pełną formę wyrazu:

(1.1) lp слез|а́, ~ы́, ~е́, ~у́, ~о́й, о ~е́; lm слёз|ы, ~, ~ам, ~ы, ~ами, о ~ах

przymiotnikiEdytuj

Pełną formę podajemy dla rodzaju męskiego liczby pojedynczej. Końcówkę od tematu oddzielamy pionową kreską |. Przymiotniki w formie krótkiej wszystkie podajemy pełne. Następnie syntetyczny (!) stopień wyższy i najwyższy. Brak którejś fromy sygnalizujemy długą kreską —.

(1.1) lp гру́б|ый, ~ая, ~ое; lm ~ые; krótka forma lp груб, груба́, гру́бо; lm гру́бы; st. wyższy грубе́е; st. najwyższy грубе́йший
(1.1) lp пря́н|ый, ~ая, ~ое; lm ~ые; krótka forma lp пря́н, пря́на, пря́но; lm пря́ны; st. wyższy пря́нее; st. najwyższy