Odmiana

edytuj

W wyrazie nieodmiennym przez żadne kategorie zaznaczamy akcent i wstawiamy po nim szablon {{nieodm}}:

(1.1) то́лько nieodm.

Czasowniki

edytuj

W odmianie rosyjskich czasowników podajemy pełne formy w następującej kolejności: bezokolicznik, czas teraźniejszy lub przyszły (zależnie od aspektu), czas przeszły, tryb rozkazujący (tylko liczba pojedyncza), imiesłowy. W każdej formie należy postawić akcent. Brak danej formy sygnalizujemy długą kreską —. Rzadko spotykane formy bierzemy w nawias.

(1.1) чита́ть ter. lp чита́ю, чита́ешь, чита́ет; lm чита́ем, чита́ете, чита́ют; przesz. lp чита́л / чита́ла / чита́ло; lm чита́ли; rozk. lp чита́й; ims. чита́ющий; чита́емый; чита́я
(1.1) угоре́ть przysz. lp угорю́, угори́шь, угори́т; lm угори́м, угори́те, угоря́т; przesz. lp угоре́л / угоре́ла / угоре́ло; lm угоре́ли; rozk. lp —; ims. угоре́вший; —; —; угоре́в
(1.1) висе́ть ter. lp вишу́, виси́шь, виси́т; lm виси́м, виси́те, вися́т; przesz. lp висе́л / висе́ла / висе́ло; lm висе́ли; rozk. lp (виси́); ims.

Rzeczowniki

edytuj

Odmianę rzeczowników podajemy przy użyciu szablonu {{odmiana-rzeczownik-rosyjski}}, np. tak:

{{odmiana-rzeczownik-rosyjski
|Mianownik lp  = ведро́
|Dopełniacz lp = ведра́
|Celownik lp  = ведру́
|Biernik lp   = ведро́
|Narzędnik lp  = ведро́м
|Miejscownik lp = ведре́
|Mianownik lm  = вёдра
|Dopełniacz lm = вёдер
|Celownik lm  = вёдрам
|Biernik lm   = вёдра
|Narzędnik lm  = вёдрами
|Miejscownik lm = вёдрах
}}

We wszystkich formach zaznaczamy akcent.

Tak jak w przypadku języka polskiego w przypadku liczebników niemających liczby pojedynczej podajemy wyłącznie liczbę mnogą, a w odmianie rzeczowników niemających liczby mnogiej możemy albo podać tylko liczbę pojedynczą, albo podać obie liczby, formy liczby mnogiej oznaczając jako potencjalne przy użyciu szablonu {{potencjalnie}}.

Jeśli rzeczownik jest nieodmienny, używamy szablonu {{nieodm-rzeczownik-rosyjski}}, np. tak:

{{nieodm-rzeczownik-rosyjski|кино́}}

Przymiotniki

edytuj

Odmianę przymiotników podajemy w formie tabeli, wykorzystując szablon {{odmiana-przymiotnik-rosyjski}}. Wywołując go, jako pierwszy parametr podajemy pełną formę rodzaju męskiego liczby pojedynczej z zaznaczonym akcentem, który oznaczamy również w pozostałych formach. Jeśli czasownik jest stopniowalny, w drugim parametrze podajemy formę stopnia wyższego, a w trzecim formę stopnia najwyższego. Jeżeli nie jest, jako trzeci parametr podajemy tylko tekst brak. Dla wskazania krótkich form używamy czterech nazwanych parametrów: krótka forma m lp, krótka forma f lp, krótka forma n lp i krótka forma lm. Jeśli formy krótkiej nie ma, ustawiamy wartość parametru krótka forma na nie.

Przykłady:

Kod źródłowy Efekt
: (1.1) {{odmiana-przymiotnik-rosyjski|гру́бый|грубе́е|грубе́йший
|krótka forma m lp = гру́б
|krótka forma f lp = груба́
|krótka forma n lp = гру́бо
|krótka forma lm = гру́бы
}}
(1.1)
: (1.1) {{odmiana-przymiotnik-rosyjski|по́льский|brak|krótka forma=nie}}
(1.1)

Akcent

edytuj

Poprawne akcentowanie w języku rosyjskim jest niezwykle istotne, dlatego akcenty należy stawiać wszędzie, gdzie jest to możliwe i uzasadnione. Koniecznie należy je podawać w polu „odmiana” (patrz link wyżej). Dobrym zwyczajem jest stawianie akcentów w kolokacjach, przykładach, wyrazach pokrewnych, frazeologizmach. Nie stawiamy jednak akcentów w tytułach haseł ani stron.

Podlinkowany wyraz z zaznaczonym akcentem wygląda następująco: [[писать|писа́ть]].

Często w języku rosyjskim zdarzają się wyrazy, które akcentuje się w nietypowy sposób, gdy mają obok siebie określony przyimek. W takiej sytuacji na końcu linijki z odmianą wstawiamy frazę: ''w wyrażeniach przyimkowych'' i podajemy akcenty w całym wyrażeniu, tak jak w hasłach: пыль, лоб, зима.

Dla wyrazów posiadających warianty akcentuacyjne podajemy wszystkie zaznaczając, czy są względem siebie równorzędne, tak jak np. w: лёгкий za pomocą ''i''.

Nie wstawiamy akcentu do tytułu sekcji.

źle dobrze
== писа́ть ({{język rosyjski}}) == == писать ({{język rosyjski}}) ==

Transliteracja

edytuj

W szablonie wstawianym przez przycisk z paska narzędzi edycyjnych użyty jest szablon hasła dla języków zapisywanych alfabetem łacińskim i brakuje w nim pola przeznaczonego na transliterację.

Tuż nad szablonem „wymowa” należy wstawić szablon „transliteracja”, po którym można wpisać transliterację. Istnieje kilka standardów transliterowania rosyjskich wyrazów; obowiązujący w projekcie opisany jest w Aneks:Transliteracja języka rosyjskiego i został zaimplementowany w szablonie {{translit|ru}}, który automatycznie generuje pożądaną treść.

Nie zostawiamy żadnych pustych linijek; jeśli w haśle jest grafika, jej miejsce jest nad szablonem „transliteracja”.

== почта ({{język rosyjski}}) ==
[[Plik:Przyklad.jpg]]
{{transliteracja}} {{translit|ru}}
{{wymowa}}

Nie dopisujemy transliteracji do tłumaczeń w polskich hasłach.