Indeks:Kazachski - Religie

Indeks wyrazów i pojęć dotyczących religii w języku kazachskim.
Dodatkowo indeks zawiera słownictwo filozoficzne związane z wiarą.

дін - religia , wiara edytuj

kazachski polski
дін ілімі, дін ұстану wierouczenie
дінтану teologia, religioznawstwo
дінтанушы teolog, religioznawca
діншіл wyznawca, wierzący
діншілдік, құдайшылдық religijność
нану wiara, wierzyć
құдай bóg
пір duch święty
аруақ duch przodków
жын bies
рәсім, салт obrzęd
ғибадат nabożeństwo
дұға, мінажат modlitwa
құрбан, құдайы ofiara, żertwa
ғибадатхана świątynia, sanktuarium
күнә grzech
күнәһар grzesznik
әулиелік, қасиеттілік świętość
әулие święty
пайғамбар prorok
абыз żerca
zoolatria
пұтқа табынушылық pogaństwo
құдайсыздық bezbożność, ateizm
құдайсыз bezbożny, ateista

христиандық - chrześcijaństwo edytuj

kazachski polski
Тәурат Biblia
шоқындыру, шоқыну chrzest
шіркеу cerkiew

исләм - islam edytuj

kazachski polski
Құран Koran
мешіт meczet

буддизм - buddyzm edytuj

зардұштшылық - zaratusztrianizm edytuj

kazachski polski
Авеста Awesta
фараваһар faravahar