Indeks:Hiszpański - Znaki typograficzne i interpunkcyjne

Nazwy znaków typograficznych, interpunkcyjnych i diakrytycznych w języku hiszpańskim.


znaki typograficzne

polski a-z . hiszpański
apostrof m
'
apóstrofo m
tylda ż
~
asterysk m
*
asterisco m
plus m
+
más m
paragraf m
§
prawy ukośnik m
/
barra ż
lewy ukośnik m
\
barra inversa ż
nawias kwadratowy m
[ ]
corchete m
nawias okrągły m
( )
paréntesis m
nawias klamrowy m
{ }
llave ż
nawias ostrokątny m
< >
tytel m
¿
at m (pot. małpa ż)
@
arroba ż
znak równości m
=
igual m
stopień m
°
cudzysłów apostrofowy m
„ ”
cudzysłów apostrofowy pojedynczy m
‚ ’
comillas simples ż lm
cudzysłów ostrokątny (francuski) m
« »
comillas españolas ż lm, comillas latinas ż lm
cudzysłów ostrokątny (niemiecki) m
» «
et m
&
kareta ż
^
kreska pionowa ż
|
barra vertical ż, pleca ż
procent m
%
znak podkreślenia m, podkreślnik m
_
guión bajo m
kratka ż
#
almohadilla ż, (Argentyna i Urugwaj) numeral m
łącznik m, dywiz m
-
guión m

znaki interpunkcyjne - signos de puntuación

polski a-z . hiszpański
dwukropek m
:
dos puntos m lm
średnik m
;
punto y coma m
kropka ż
.
punto m
wykrzyknik m
!
exclamación ż, signo de exclamación (de cierre) m
odwrócony wykrzyknik m
¡
signo de exclamación (de apertura) m
znak zapytania m
?
interrogación ż, signo de interrogación (de cierre) m
odwrócony znak zapytania m
¿
signo de interrogación (de apertura) m
przecinek m
,
coma ż
wielokropek m
puntos suspensivos m lm
myślnik m
raya ż

znaki diakrytyczne - signos diacríticos

polski a-z . hiszpański
brewis
˘
acento breve m
daszek m
ˇ
odwrócony brewis m
̑
akcent przeciągły m, cyrkumfleks m
ˆ
acento circunflejo m, circunflejo m
ogonek m
˛
cedylla ż
¸
cedilla ż
akcent ostry m, akut
´
acento agudo m
akcent ciężki m, akcent słaby m, grawis
`
acento grave m
podwójny akcent ostry m
˝
doble acento agudo m
podwójny akcent ciężki m
̏
doble acento grave m
diereza ż, umlaut m
¨
diéresis ż