czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci

czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci (język polski)Edit

pronunciation:
IPA[ˈʧ̑ɨ̃m skɔˈrupka za‿ˈmwɔdu naˈɕɔ̃ŋʲcɲɛ ˈtɨ̃m na‿ˈstarɔɕʨ̑ ˈtrɔ̃ɲʨ̑i], ASm skorupka za‿mu̯odu naśõŋʹḱńe tm na‿starość trõńći], zjawiska fonetyczne: zmięk.nazal.asynch. ą -ni…zestr. akc.
definitions:

przysłowie polskie

(1.1) wychowanie wywiera wpływ na całe życie
inflection:
examples:
syntax:
collocations:
synonyms:
antonyms:
hypernyms:
hyponyms:
holonyms:
meronyms:
related terms:
idioms:
etymology:
notes:
translations:
sources: