Indeks:Włoski - Słownictwo gramatyczne

Podstawowe pojęcia edytuj

włoski a-z → polski a-z →
aggettivo m przymiotnik m
articolo m rodzajnik m
articolo determinativo m rodzajnik określony m
articolo indeterminativo m rodzajnik nieokreślony m
avverbio m przysłówek m
congiunzione ż spójnik m
genere femminile m, femminile m rodzaj żeński m
genere maschile m, maschile m rodzaj męski m
genere neutro m, neutro m rodzaj nijaki m
infinito m bezokolicznik m
interiezione ż wykrzyknik m
modo condizionale m, condizionale m tryb warunkowy m
modo congiuntivo m, congiuntivo m tryb łączący m
modo imperativo m, imperativo m tryb rozkazujący m
modo indicativo m, indicativo m tryb oznajmujący m
nome m, sostantivo m rzeczownik m
numerale m, aggettivo numerale m liczebnik m
numerale cardinale m liczebnik główny m
numerale ordinale m liczebnik porządkowy m
numero singolare m, singolare m liczba pojedyncza ż
numero plurale m, plurale m liczba mnoga ż
onomatopea ż onomatopeja ż
participio m imiesłów m
preposizione ż przyimek m
pronome m zaimek m
pronome dimostrativo m zaimek wskazujący m
pronome personale m zaimek osobowy m
pronome possessivo m zaimek dzierżawczy m
verbo m czasownik m
verbo ausiliare m, ausiliare m czasownik posiłkowy m
verbo impersonale m, impersonale m czasownik nieosobowy m
verbo intransitivo m, intransitivo m czasownik nieprzechodni m
verbo riflessivo m czasownik zwrotny m
verbo transitivo m, transitivo m czasownik przechodni m
forma attiva ż strona czynna ż
forma passiva ż strona bierna ż