Indeks:Słoweński - Fałszywi przyjaciele

Fałszywi przyjaciele tłumacza między językiem polskim a słoweńskim.

polski słoweński właściwe znaczenie wyrazu
słoweńskiego
poprawne tłumaczenie
wyrazu polskiego
biegunka begunka uchodźczyni diareja
doba doba czas, epoka dan
droga droga narkotyk cesta
drużyna družina rodzina ekipa, moštvo
Dunaj Dunaj Wiedeń Donava
jucha juha krew zupa
kosiarka košarka koszykówka kosilnica
powieść povest podanie, legenda roman
sad sad owoc sadovnjak
stolica stolica katedra glavno mesto
chwała hvala dziękuję slava