Aneks:Język litewski - zaimki pytajne

lietuvių kalba język litewski
gramatyka języka litewskiego

Wszystkie zaimki w języku litewskim odmieniają się przez przypadki, podobnie jak w języku polskim.

kas - kto, co edytuj

Zaimek pytajny kas oznaczający kto bądź co odmienia się podobnie jak zaimek wskazujący tas. Oto jego odmiana :

Przypadek Litewski zaimek Polski odpowiednik
M. kas kto, co
D. ko kogo, czego
C. kam komu, czemu
B. komu, co
N. kuo kim, czym
Msc. kur, kame

kuris - który edytuj

Zaimek kuris oznaczający który, używany jest w zdaniach podrzędnych.

knyga, kurią skaiteiksiążka, którą czytałeś
knyga, kurioje skaiteiksiążka, w której czytałeś 

Zaimek odmienia się przez przypadki podobnie jak przymiotniki.

M. kuris - który kuri - która kurie - którzy kurios - które
D. kurio kurios kurių kuriai
C. kuriam kuriai kuriems kuriomis
B. kurį kurią kurios kurias
N. kuriuo kuria kuriais kuriomis
Msc. kuriame kurioje kuriuose kuriose

* Na czerwono zaznaczone zostały różnice między odmianą przymiotników.

kelintas - który edytuj

W języku litewskim występują dwa zaimki oznaczające w języku polskim który. Pierwszy z nich kuris nie jest formalnie zaimkiem pytajnym. W pytaniach korzysta się z zaimka kelintas :

kelinta valanda? → która godzina?

Zaimek kelintas odmienia się przez przypadki w następujący sposób:

M. kelintas - który kelinta - która kelinti - którzy kelintos - które
D. kelinto kelintos kelintų kelintų
C. kelintam kelintai kelintiems kelintoms
B. kelintą kelintą kelintus kelintas
N. kelintu kelinta kelintais kelintomis
Msc. kelintame kelintoje kelintuose kelintose


koks - jaki edytuj

Zaimek koks oznaczający jaki, wykorzystywany jest w podobnych sytuacjach jak kuris, tzn. w zdaniach podrzędnych, ale również jako pytajnik.

(Przykład)

Odmienia się przez przypadki podobnie jak przymiotniki.

M. koks - jaki kokia - jaka kokie - jacy kokios - jakie
D. kokio kokios kokių kokių
C. kokiam kokiai kokiems kokiomis
B. kokį kokią kokius kokias
N. kokiu kokia kokiais kokiomis
Msc. kokiame kokioje kokiuose kokiose

* Na czerwono zaznaczone zostały różnice między odmianą przymiotników.