Aneks:Język litewski - przysłówek

Przysłówki tworzy się z reguły dodając końcówkę -ai do tematu przymiotników zakończonych na -as lub -iai do przymiotników zakończonych na -is lub -us (końcówka -ai/-iai często jest akcentowana). np. geras (dobry)gerai (dobrze), lėtas (powolny)lėtai (wolno), brangus (drogi)brangiai (drogo) itp. Należy tu oczywiście pamiętać o częstej wymianie spółgłosek t i d na č i przed i, np. saldus (słodki)saldžiai (słodko), ale greitas (szybki)greitai (szybko).

Stopniowanie edytuj

Zobacz więcej w osobnym artykule: Język litewski – stopniowanie

Źródła edytuj