Podobna pisownia Podobna pisownia: T.A.TATatataataâtááʼtáʻãtạ

tą (język polski)Edit

pronunciation:
definitions:

zaimek, forma fleksyjna

(1.1) N. lp ż zaimka ta
(1.2) pot. B. lp ż zaimka ta
inflection:
examples:
syntax:
collocations:
synonyms:
(1.2)
antonyms:
hypernyms:
hyponyms:
holonyms:
meronyms:
related terms:
idioms:
etymology:
notes:
W rejestrze potocznym polszczyzny standardowej często odchodzi się od stosowania wzorcowej formy zaimka ta. Postać pojawia się często w sytuacji, gdy we wzorcowym języku literackim należałoby użyć formy .
Należy zapamiętać, że według normy wzorcowej z biernikiem liczby pojedynczej łączy się forma (widzę tę kobietę; nie: widzę tą kobietę), zobacz tabelkę:
Natomiast forma łączy się z narzędnikiem liczby pojedynczej (idę z tą kobietą, nigdy: idę z tę kobietą):
Podsumowując:
tę kobietę, tę książkę, tę butelkę (biernik)
tą kobietą, tą książką, tą butelką (narzędnik)
Stosowanie w miejscu jest akceptowane przez środowiska preskryptywistyczne, ale tylko w mowie potocznej[1][2].
por. tamta • owa • która
Ucieczka od form: tamtą / ową / którą kobietę (tamtę / owę / którę kobietę)
translations:
sources:
  1.   Porada „tę i tą” w: Poradnia językowa PWN.
  2.   Porada „od błędu do poprawności” w: Poradnia językowa PWN.