Indeks:Francuski - Kraje Europy

Kraje Europy w języku francuskim (français)


kraje Europy

polski a-z . francuski
Albania ż i   Albanie
Andora ż i   Andorre
Austria ż i   Autriche
Belgia ż i   Belgique
Białoruś ż i   Biélorussie
Bośnia i Hercegowina ż i   Bosnie et Herzégovine
Bułgaria ż i   Bulgarie
Chorwacja ż i   Croatie
Cypr m i   Chypre
Czarnogóra ż i   Monténégro
Czechy lm i   Tchéquie
Dania ż i   Danemark
Estonia ż i   Estonie
Finlandia ż i   Finlande
Francja ż i   France
Grecja ż i   Grèce
Hiszpania ż i   Espagne
Holandia ż i   Hollande, Pays-Bas
Irlandia ż i   Irlande
Islandia ż i   Islande
Liechtenstein m i   Liechtenstein
Litwa ż i   Lituanie
Luksemburg m i   Luxembourg
Łotwa ż i   Lettonie
Macedonia ż i,
Była Jugosłowiańska Republika Macedonii ż i
  Macédoine
Malta ż i   Malte
Mołdawia ż i   Moldavie
Monako n i   Monaco
Niemcy lm i   Allemagne
Norwegia ż i   Norvège
Polska ż i   Pologne
Portugalia ż i   Portugal
Rosja ż i   Russie
Rumunia ż i   Roumanie
San Marino n i   Saint Marin
Serbia ż i   Serbie
Słowacja ż i   Slovaquie
Słowenia ż i   Slovénie
Szwajcaria ż i   Suisse
Szwecja ż i   Suède
Turcja ż i   Turquie
Ukraina ż i   Ukraine
Watykan m i   Vatican
Węgry lm i   Hongrie
Wielka Brytania ż i   Grande-Bretagne
Włochy lm i   Italie

europejskie terytoria zamorskie i zależne oraz kraje Zjednoczonego Królestwa

polski a-z . francuski
Anglia ż i   Angleterre
Azory lm i   Açores
Gibraltar m   Gibraltar
Irlandia Północna ż i   Irlande du Nord
Jan Mayen  
Madera i   Madère
Svalbard m  
Szkocja ż i   Écosse
Walia ż i   Pays de Galles
Wyspa Bouveta ż  
Wyspa Man ż i   Île de Man
Wyspa Piotra I ż  
Wyspy Alandzkie lm i   Îles d'Åland
Wyspy Kanaryjskie lm i   Îles Canaries
Wyspy Normandzkie lm i Îles Anglo-Normandes
Wyspy Owcze lm i   Îles Féroé (Îles des Moutons)
Ziemia Królowej Maud ż  

kraje o niejasnym statusie

polski a-z . francuski
Abchazja ż i   Abkhazie
Cypr Północny m   Chypre du Nord
Kosowo i   Kosovo
Naddniestrze n i   Transnistrie
Osetia Południowa ż i   Ossétie du Sud


historyczne państwa Europy istniejące w XX w.

polski a-z . francuski
Berlin Zachodni m i   Berlin Ouest
Czechosłowacja ż i   Tchécoslovaquie
Jugosławia ż i   Yougoslavie
Niemiecka Republika Demokratyczna ż i   République Démocratique Allemande
Serbia i Czarnogóra ż i   Serbie et Monténégro
Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich m i   Union des Républiques Socialistes Soviétiques


ważniejsze organizacje międzynarodowe

polski a-z . francuski
Unia Europejska ż i   Union européenne
Organizacja Narodów Zjednoczonych ż i   Organisation des Nations Unies
Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego ż i   Organisation du Traité de l'Atlantique Nord
Wspólnota Niepodległych Państw ż i   Communauté des États Indépendants