Aneks:Język ukraiński - koniugacja I

koniugacja I | koniugacja II | Odmiana czasowników nieregularnych


Koniugacja I - odmiana czasowników, które przybierają końcówki zawierające głoskę (z wyjątkiem końcówek 1. os. lp i 3 os. lm), np. писати, казати, купувати.

Forma Liczba pojedyncza Liczba mnoga
1 os. 2 os. 3 os. 1 os. 2 os. 3 os.
Bezokolicznik -ти
купувати, писати
Czas teraźniejszy (ndok.) lub przyszły prosty (dok.) -ю, -у
купую, пишу
-єш, -еш
купуєш, пишеш
-є, -е
купує, пише
-ємо, -емо
купуємо, пишемо
-єте, -ете
купуєте, пишете
-ють, -уть
купують, пишуть
Czas przeszły m
купив, писав
-ли
купили, писали
f -ла
купила, писала
n -ло
купило, писало
Forma bezosobowa czasu przeszłego -ено, -ано
куплено, писано
Czas przyszły (forma syntetyczna) -му
купуватиму, писатиму
-меш
купуватимеш, писатимеш
-ме
купуватиме, писатиме
-мемо
купуватимемо, писатимемо
-мете
купуватимете, писатимете
-муть
купуватимуть, писатимуть
Tryb rozkazujący - ~
купуй, пиши
- -мо
купуймо, пишимо
-те, -ть
купуйте, пишить
-
Tryb przypuszczający m -в би
купив би, писав би
-ли б
купили б, писали б
f -ла б
купила б, писала б
n -ло б
купило б, писало б
Imiesłów przymiotnikowy czynny m -чий
купуючий, пишучий
-чі
купуючі, пишучі
f -ча
купуюча, пишуча
n -че
купуюче, пишуче
Imiesłów przymiotnikowy bierny m -ний, -ений, -тий
куплений, писаний
-ні, -ені, -ті
куплені, писані
f -на, -ена, -та
куплена, писана
n -не, -ене, -те
куплене, писане
Imiesłów przysłówkowy współczesny -чи
купуючи, пишучи
Imiesłów przysłówkowy uprzedni - вши, - ши
купувавши, писавши