Aneks:Język ukraiński - odmiana czasowników nieregularnych

koniugacja I | koniugacja II | Odmiana czasowników nieregularnych

бути edytuj

Forma Liczba pojedyncza Liczba mnoga
1 os. 2 os. 3 os. 1 os. 2 os. 3 os.
Bezokolicznik бути
Czas teraźniejszy є є є є є є
Czas przeszły m був були
f була
n було
Forma bezosobowa czasu przeszłego
Czas przyszły (forma syntetyczna) буду будеш буде будемо будете будуть
Tryb rozkazujący - будь - будьмо будьте -
Tryb przypuszczający m був би були б
f була б
n було б
Imiesłów przymiotnikowy czynny m
f
n
Imiesłów przymiotnikowy bierny m
f
n
Imiesłów przysłówkowy współczesny
Imiesłów przysłówkowy uprzedni

їсти edytuj

Odmiana czasownika їсти oraz pochodnych: з'їсти, поїсти, під'їсти, виїсти, попоїсти, заїсти, недоїсти itp.

Forma Liczba pojedyncza Liczba mnoga
1 os. 2 os. 3 os. 1 os. 2 os. 3 os.
Bezokolicznik їсти
Czas teraźniejszy (ndok.) lub przyszły prosty (dok.) їм їси́ їсть їмо́ їсте́ їдя́ть
Czas przeszły m їв їли
f їла
n їло
Forma bezosobowa czasu przeszłego
Czas przyszły (forma syntetyczna) їстиму їстимеш їстиме їстимемо їстимете їстимуть
Tryb rozkazujący - їж - ї́жмо ї́жте -
Tryb przypuszczający m їв би їли б
f їла б
n їло б
Imiesłów przymiotnikowy czynny m
f
n
Imiesłów przymiotnikowy bierny m
f
n
Imiesłów przysłówkowy współczesny
Imiesłów przysłówkowy uprzedni ївши