Aneks:Język fiński - odmiana rzeczowników i przymiotników/5

Deklinacja typu 5. edytuj

Zakończone na –i; dopełniacz lp: -in, lm: -ien; partitivus lp: -ia/-iä.

Bez wymiany edytuj

zawiera samogłoski tylne zawiera samogłoski przednie
przypadki lp lm
mianownik rast‧i rast‧it
dopełniacz rast‧in rast‧ien
rast‧ein1
partitivus rast‧ia rast‧eja
inessivus rast‧issa rast‧eissa
elativus rast‧ista rast‧eista
illativus rast‧iin rast‧eihin
adessivus rast‧illa rast‧eilla
ablativus rast‧ilta rast‧eilta
allativus rast‧ille rast‧eille
essivus rast‧ina rast‧eina
translativus rast‧iksi rast‧eiksi
instructivus - rast‧ein
abessivus rast‧itta rast‧eitta
comitativus - rast‧eine-
1) przestarzałe
przypadki lp lm
mianownik rist‧i rist‧it
dopełniacz rist‧in rist‧ien
rist‧ein1
partitivus rist‧iä rist‧ejä
inessivus rist‧issä rist‧eissä
elativus rist‧istä rist‧eistä
illativus rist‧iin rist‧eihin
adessivus rist‧illä rist‧eillä
ablativus rist‧iltä rist‧eiltä
allativus rist‧ille rist‧eille
essivus rist‧inä rist‧einä
translativus rist‧iksi rist‧eiksi
instructivus - rist‧ein
abessivus rist‧ittä rist‧eittä
comitativus - rist‧eine-
1) przestarzałe

A edytuj

zawiera samogłoski tylne zawiera samogłoski przednie
przypadki lp lm
mianownik nak‧ki nak‧it
dopełniacz nak‧in nak‧kien
nak‧kein1
partitivus nak‧kia nak‧keja
inessivus nak‧issa nak‧eissa
elativus nak‧ista nak‧eista
illativus nak‧kiin nak‧keihin
adessivus nak‧illa nak‧eilla
ablativus nak‧ilta nak‧eilta
allativus nak‧ille nak‧eille
essivus nak‧kina nak‧keina
translativus nak‧iksi nak‧eiksi
instructivus - nak‧ein
abessivus nak‧itta nak‧eitta
comitativus - nak‧keine-
1) przestarzałe
przypadki lp lm
mianownik lemmik‧ki lemmik‧it
dopełniacz lemmik‧in lemmik‧kien
lemmik‧kein1
partitivus lemmik‧kiä lemmik‧kejä
inessivus lemmik‧issä lemmik‧eissä
elativus lemmik‧istä lemmik‧eistä
illativus lemmik‧kiin lemmik‧keihin
adessivus lemmik‧illä lemmik‧eillä
ablativus lemmik‧iltä lemmik‧eiltä
allativus lemmik‧ille lemmik‧eille
essivus lemmik‧kinä lemmik‧keinä
translativus lemmik‧iksi lemmik‧eiksi
instructivus - lemmik‧ein
abessivus lemmik‧ittä lemmik‧eittä
comitativus - lemmik‧keine-
1) przestarzałe

B edytuj

zawiera samogłoski tylne zawiera samogłoski przednie
przypadki lp lm
mianownik nup‧pi nup‧it
dopełniacz nup‧in nup‧pien
nup‧pein1
partitivus nup‧pia nup‧peja
inessivus nup‧issa nup‧eissa
elativus nup‧ista nup‧eista
illativus nup‧piin nup‧peihin
adessivus nup‧illa nup‧eilla
ablativus nup‧ilta nup‧eilta
allativus nup‧ille nup‧eille
essivus nup‧pina nup‧peina
translativus nup‧iksi nup‧eiksi
instructivus - nup‧ein
abessivus nup‧itta nup‧eitta
comitativus - nup‧peine-
1) przestarzałe
przypadki lp lm
mianownik säp‧pi säp‧it
dopełniacz säp‧in säp‧pien
säp‧pein1
partitivus säp‧piä säp‧pejä
inessivus säp‧issä säp‧eissä
elativus säp‧istä säp‧eistä
illativus säp‧piin säp‧peihin
adessivus säp‧illä säp‧eillä
ablativus säp‧iltä säp‧eiltä
allativus säp‧ille säp‧eille
essivus säp‧pinä säp‧peinä
translativus säp‧iksi säp‧eiksi
instructivus - säp‧ein
abessivus säp‧ittä säp‧eittä
comitativus - säp‧peine-
1) przestarzałe

C edytuj

zawiera samogłoski tylne zawiera samogłoski przednie
przypadki lp lm
mianownik kat‧ti kat‧it
dopełniacz kat‧in kat‧tien
kat‧tein1
partitivus kat‧tia kat‧teja
inessivus kat‧issa kat‧eissa
elativus kat‧ista kat‧eista
illativus kat‧tiin kat‧teihin
adessivus kat‧illa kat‧eilla
ablativus kat‧ilta kat‧eilta
allativus kat‧ille kat‧eille
essivus kat‧tina kat‧teina
translativus kat‧iksi kat‧eiksi
instructivus - kat‧ein
abessivus kat‧itta kat‧eitta
comitativus - kat‧teine-
1) przestarzałe
przypadki lp lm
mianownik rykment‧ti rykment‧it
dopełniacz rykment‧in rykment‧tien
rykment‧tein1
partitivus rykment‧tiä rykment‧tejä
inessivus rykment‧issä rykment‧eissä
elativus rykment‧istä rykment‧eistä
illativus rykment‧tiin rykment‧teihin
adessivus rykment‧illä rykment‧eillä
ablativus rykment‧iltä rykment‧eiltä
allativus rykment‧ille rykment‧eille
essivus rykment‧tinä rykment‧teinä
translativus rykment‧iksi rykment‧eiksi
instructivus - rykment‧ein
abessivus rykment‧ittä rykment‧eittä
comitativus - rykment‧teine-
1) przestarzałe

D edytuj

zawiera samogłoski tylne
przypadki lp lm
mianownik la‧ki la‧it
dopełniacz la‧in la‧kien
la‧kein1
partitivus la‧kia la‧keja
inessivus la‧issa la‧eissa
elativus la‧ista la‧eista
illativus la‧kiin la‧keihin
adessivus la‧illa la‧eilla
ablativus la‧ilta la‧eilta
allativus la‧ille la‧eille
essivus la‧kina la‧keina
translativus la‧iksi la‧eiksi
instructivus - la‧ein
abessivus la‧itta la‧eitta
comitativus - la‧keine-

1) przestarzałe

E edytuj

zawiera samogłoski tylne
przypadki lp lm
mianownik hu‧pi hu‧vit
dopełniacz hu‧vin hu‧pien
hu‧pein1
partitivus hu‧pia hu‧peja
inessivus hu‧vissa hu‧veissa
elativus hu‧vista hu‧veista
illativus hu‧piin hu‧peihin
adessivus hu‧villa hu‧veilla
ablativus hu‧vilta hu‧veilta
allativus hu‧ville hu‧veille
essivus hu‧pina hu‧peina
translativus hu‧viksi hu‧veiksi
instructivus - hu‧vein
abessivus hu‧vitta hu‧veitta
comitativus - hu‧peine-

1) przestarzałe

F edytuj

zawiera samogłoski tylne zawiera samogłoski przednie
przypadki lp lm
mianownik ko‧ti ko‧dit
dopełniacz ko‧din ko‧tien
ko‧tein1
partitivus ko‧tia ko‧teja
inessivus ko‧dissa ko‧deissa
elativus ko‧dista ko‧deista
illativus ko‧tiin ko‧teihin
adessivus ko‧dilla ko‧deilla
ablativus ko‧dilta ko‧deilta
allativus ko‧dille ko‧deille
essivus ko‧tina ko‧teina
translativus ko‧diksi ko‧deiksi
instructivus - ko‧dein
abessivus ko‧ditta ko‧deitta
comitativus - ko‧teine-
1) przestarzałe
przypadki lp lm
mianownik tä‧ti tä‧dit
dopełniacz tä‧din tä‧tien
tä‧tein1
partitivus tä‧tiä tä‧tejä
inessivus tä‧dissä tä‧deissä
elativus tä‧distä tä‧deistä
illativus tä‧tiin tä‧teihin
adessivus tä‧dillä tä‧deillä
ablativus tä‧diltä tä‧deiltä
allativus tä‧dille tä‧deille
essivus tä‧tinä tä‧teinä
translativus tä‧diksi tä‧deiksi
instructivus - tä‧dein
abessivus tä‧dittä tä‧deittä
comitativus - tä‧teine-
1) przestarzałe

G edytuj

zawiera samogłoski tylne zawiera samogłoski przednie
przypadki lp lm
mianownik van‧ki van‧git
dopełniacz van‧gin van‧kien
van‧kein1
partitivus van‧kia van‧keja
inessivus van‧gissa van‧geissa
elativus van‧gista van‧geista
illativus van‧kiin van‧keihin
adessivus van‧gilla van‧geilla
ablativus van‧gilta van‧geilta
allativus van‧gille van‧geille
essivus van‧kina van‧keina
translativus van‧giksi van‧geiksi
instructivus - van‧gein
abessivus van‧gitta van‧geitta
comitativus - van‧keine-
1) przestarzałe
przypadki lp lm
mianownik ren‧ki ren‧git
dopełniacz ren‧gin ren‧kien
ren‧kein1ä
partitivus ren‧kia ren‧kejä
inessivus ren‧gissä ren‧geissä
elativus ren‧gistä ren‧geistä
illativus ren‧kiin ren‧keihin
adessivus ren‧gillä ren‧geillä
ablativus ren‧giltä ren‧geiltä
allativus ren‧gille ren‧geille
essivus ren‧kinä ren‧keinä
translativus ren‧giksi ren‧geiksi
instructivus - ren‧gein
abessivus ren‧gittä ren‧geittä
comitativus - ren‧keine-
1) przestarzałe

I edytuj

zawiera samogłoski przednie
przypadki lp lm
mianownik pel‧ti pel‧lit
dopełniacz pel‧lin pel‧tien
pel‧tein1
partitivus pel‧tiä pel‧tejä
inessivus pel‧lissä pel‧leissä
elativus pel‧listä pel‧leistä
illativus pel‧tiin pel‧teihin
adessivus pel‧lillä pel‧leillä
ablativus pel‧liltä pel‧leiltä
allativus pel‧lille pel‧leille
essivus pel‧tinä pel‧teinä
translativus pel‧liksi pel‧leiksi
instructivus - pel‧lein
abessivus pel‧littä pel‧leittä
comitativus - pel‧teine-

1) przestarzałe

J edytuj

zawiera samogłoski tylne zawiera samogłoski przednie
przypadki lp lm
mianownik tun‧ti tun‧nit
dopełniacz tun‧nin tun‧tien
tun‧tein1
partitivus tun‧tia tun‧teja
inessivus tun‧nissa tun‧neissa
elativus tun‧nista tun‧neista
illativus tun‧tiin tun‧teihin
adessivus tun‧nilla tun‧neilla
ablativus tun‧nilta tun‧neilta
allativus tun‧nille tun‧neille
essivus tun‧tina tun‧teina
translativus tun‧niksi tun‧neiksi
instructivus - tun‧nein
abessivus tun‧nitta tun‧neitta
comitativus - tun‧teine-
1) przestarzałe
przypadki lp lm
mianownik pysäköin‧ti pysäköin‧nit
dopełniacz pysäköin‧nin pysäköin‧tien
pysäköin‧tein1
partitivus pysäköin‧tiä pysäköin‧tejä
inessivus pysäköin‧nissä pysäköin‧neissä
elativus pysäköin‧nistä pysäköin‧neistä
illativus pysäköin‧tiin pysäköin‧teihin
adessivus pysäköin‧nillä pysäköin‧neillä
ablativus pysäköin‧niltä pysäköin‧neiltä
allativus pysäköin‧nille pysäköin‧neille
essivus pysäköin‧tinä pysäköin‧teinä
translativus pysäköin‧niksi pysäköin‧neiksi
instructivus - pysäköin‧nein
abessivus pysäköin‧nittä pysäköin‧neittä
comitativus - pysäköin‧teine-
1) przestarzałe