Statystyka oznaczania stron

W Wikisłowniku zarejestrowanych jest obecnie 99 użytkowników z uprawnieniami redaktora.

Redaktorzy są doświadczonymi użytkownikami, którzy mogą oznaczać dowolne wersje stron.

Poniższe dane uaktualnione zostały 28 lis 2020 o 01:03.


Zmiany, które zostały sprawdzone przez uprawnionych użytkowników, są uznawane za Oznaczone.

Średnie opóźnienie dla stron ze zmianami oczekującymi na przejrzenie wynosi 92 d 4 godz.. Mierzony jest czas, przez jaki pozostawała nieprzejrzana najstarsza edycja (jeśli było ich kilka po sobie).

Średni czas oczekiwania na oznaczenie edycji niezalogowanych użytkowników wynosi 6 d 12 godz., mediana – 36 min 45 s.

P35P45P55P65P75P85P90P95
18 min 23 s26 min 1 s57 min 20 s1 godz. 40 min2 godz. 40 min10 godz. 29 min14 godz. 50 min67 d 12 godz.

Poniżej znajdują się statystyki przeglądania stron dla każdej przestrzeni nazw, z wyłączeniem przekierowań. Strony Oznaczone (takie, które w historii mają przynajmniej jedną przejrzaną wersję) mogą być traktowane jako Zdezaktualizowane bądź Przejrzane. Strony uznawane są za Zdezaktualizowane, jeśli istnieją jakieś zmiany ich treści oczekujące na przejrzenie; strony uznawane są za Przejrzane, jeśli nie ma zmian ich treści oczekujących na przejrzenie.

Przestrzeń nazwWszystkich stronOznaczonePrzejrzanePrzejrzane / OznaczoneZdezaktualizowaneNieprzejrzane
(Główna) 726 061 692 008‎ (95,31%) 690 855‎ (95,15%) 99,83% 1153 34 053
Plik 46 46‎ (100,00%) 46‎ (100,00%) 100,00% 0 0
Szablon 4984 4947‎ (99,26%) 4947‎ (99,26%) 100,00% 0 37
Aneks 837 808‎ (96,54%) 796‎ (95,10%) 98,51% 12 29
Indeks 2070 1979‎ (95,60%) 1967‎ (95,02%) 99,39% 12 91
Moduł 64 64‎ (100,00%) 64‎ (100,00%) 100,00% 0 0