Indeks:Staroegipski - Indeks według determinatywów

Poniższa lista przedstawia część hieroglifów zawartych w tym słowniku, uporządkowanych wg determinatywów - znaków określających klasę pojęciową słowa. Zostały one ułożone wg kolejności na Liście Sir Alana Gardinera (z wyjątkiem tych nieobecnych na niej - one znajdują się na końcu).


Egyptian-nb-determinative.PNG Egyptian-nsw-determinative.PNG Egyptian-nb ʿnḫ-determinative.PNG Egyptian-ʿn2-determinative.PNG Egyptian-ʿn-determinative.PNG Egyptian-ḫpš-determinative.PNG Egyptian-hnn-determinative.png Egyptian-rʿ-determinative.PNG Egyptian-nsywt-determinaitve.PNG Egyptian-hn-determinative.PNG Egyptian-wḥȝt-determinative.PNG Egyptian-dšr-determinative.PNG Egyptian-scḥ-determinaitve.PNG Egyptian-ḫȝwt-determinative.PNG Egyptian-sš-determinative.PNG


Egyptian-nb-determinative.PNGEdytuj

Egyptian-nsw-determinative.PNGEdytuj

Egyptian-nb ʿnḫ-determinative.PNGEdytuj

Egyptian-ʿn2-determinative.PNGEdytuj

Egyptian-ʿn-determinative.PNGEdytuj

Egyptian-ḫpš-determinative.PNGEdytuj

Egyptian-hnn-determinative.pngEdytuj

Egyptian-rʿ-determinative.PNGEdytuj

Egyptian-nsywt-determinaitve.PNGEdytuj

Egyptian-hn-determinative.PNGEdytuj

Egyptian-wḥȝt-determinative.PNGEdytuj

Egyptian-dšr-determinative.PNGEdytuj

Egyptian-scḥ-determinaitve.PNGEdytuj

Egyptian-ḫȝwt-determinative.PNGEdytuj

Egyptian-sš-determinative.PNGEdytuj