Indeks:Novial - Liczebniki

Podstawowe liczebniki w języku novial:

liczebnik
liczba główny porządkowy
0 sero seroesmi
1 un unesmi
2 du duesmi
3 tri triesmi
4 quar quaresmi
5 sink sinkesmi
6 six sixesmi
7 set setesmi
8 ot otesmi
9 nin ninesmi
10 dek dekesmi