Indeks:Niemiecki - Liczebniki

  1. . Liczebniki porządkowe tworzy się przez dodanie do liczebników głównych przyrostka:
  2. Liczebniki ułamkowe tworzy się przez dodanie do liczebników głównych przyrostka:
  3. Liczebników porządkowych i ułamkowych używa się przeważnie z rodzajnikiem określonym (uwaga: niekiedy także z nieokreślonym).
  4. W ułamkach część ułamkowa jest oddzielana przecinkiem
  5. W długich liczbach cyfry oddziela się kropką.
Liczebniki główne i porządkowe
Grundzahlen und Ordnungszahlen
Liczebnik
Zahlwort
Liczebniki główne
Grundzahlen
Liczebniki porządkowe
Ordnungszahlen
1 eins
noicon
erster
2 zwei
noicon
zweiter
3 drei
noicon
dritter
4 vier
noicon
vierter
5 fünf
noicon
fünfter
6 sechs
noicon
sechster
7 sieben
noicon
siebter
8 acht
noicon
achter
9 neun
noicon
neunter
10 zehn
noicon
zehnter
11 elf
noicon
elfter
12 zwölf
noicon
zwölfter
13 dreizehn dreizehnter
14 vierzehn vierzehnter
15 fünfzehn fünfzehnter
16 sechzehn sechzehnter
17 siebzehn siebzehnter
18 achtzehn achtzehnter
19 neunzehn neunzehnter
20 zwanzig
noicon
zwanzigster
21 einundzwanzig einundzwanzigster
22 zweiundzwanzig zweiundzwanzigster
23 dreiundzwanzig dreiundzwanzigster
24 vierundzwanzig vierundzwanzigster
25 fünfundzwanzig fünfundzwanzigster
26 sechsundzwanzig sechsundzwanzigster
27 siebenundzwanzig siebenundzwanzigster
28 achtundzwanzig achtundzwanzigster
29 neunundzwanzig neunundzwanzigster
30 dreißig
noicon
dreißigster
31 einunddreißig einunddreißigster
32 zweiunddreißig zweiunddreißigster
33 dreiunddreißig dreiunddreißigster
34 vierunddreißig vierunddreißigster
35 fünfunddreißig fünfunddreißigster
36 sechsunddreißig sechsunddreißigster
37 siebenunddreißig siebenunddreißigster
38 achtunddreißig achtunddreißigster
39 neununddreißig neununddreißigster
40 vierzig
noicon
vierzigster
41 einundvierzig einundvierzigster
42 zweiundvierzig zweiundvierzigster
43 dreiundvierzig dreiundvierzigster
44 vierundvierzig vierundvierzigster
45 fünfundvierzig fünfundvierzigster
46 sechsundvierzig sechsundvierzigster
47 siebenundvierzig siebenundvierzigster
48 achtundvierzig achtundvierzigster
49 neunundvierzig neunundvierzigster
50 fünfzig
noicon
fünfzigster
51 einundfünfzig einundfünfzigster
52 zweiundfünfzig zweiundfünfzigster
53 dreiundfünfzig dreiundfünfzigster
54 vierundfünfzig vierundfünfzigster
55 fünfundfünfzig fünfundfünfzigster
56 sechsundfünfzig sechsundfünfzigster
57 siebenundfünfzig siebenundfünfzigster
58 achtundfünfzig achtundfünfzigster
59 neunundfünfzig neunundfünfzigster
60 sechzig
noicon
sechzigster
61 einundsechzig einundsechzigster
62 zweiundsechzig zweiundsechzigster
63 dreiundsechzig dreiundsechzigster
64 vierundsechzig vierundsechzigster
65 fünfundsechzig fünfundsechzigster
66 sechsundsechzig sechsundsechzigster
67 siebenundsechzig siebenundsechzigster
68 achtundsechzig achtundsechzigster
69 neunundsechzig neunundsechzigster
70 siebzig
noicon
siebzigster
71 einundsiebzig einundsiebzigster
72 zweiundsiebzig zweiundsiebzigster
73 dreiundsiebzig dreiundsiebzigster
74 vierundsiebzig vierundsiebzigster
75 fünfundsiebzig fünfundsiebzigster
76 sechsundsiebzig sechsundsiebzigster
77 siebenundsiebzig siebenundsiebzigster
78 achtundsiebzig achtundsiebzigster
79 neunundsiebzig neunundsiebzigster
80 achtzig
noicon
achtzigster
81 einundachtzig einundachtzigster
82 zweiundachtzig zweiundachtzigster
83 dreiundachtzig dreiundachtzigster
84 vierundachtzig vierundachtzigster
85 fünfundachtzig fünfundachtzigster
86 sechsundachtzig sechsundachtzigster
87 siebenundachtzig siebenundachtzigster
88 achtundachtzig achtundachtzigster
89 neunundachtzig neunundachtzigster
90 neunzig
noicon
neunzigster
91 einundneunzig einundneunzigster
92 zweiundneunzig zweiundneunzigster
93 dreiundneunzig dreiundneunzigster
94 vierundneunzig vierundneunzigster
95 fünfundneunzig fünfundneunzigster
96 sechsundneunzig sechsundneunzigster
97 siebenundneunzig siebenundneunzigster
98 achtundneunzig achtundneunzigster
99 neunundneunzig neunundneunzigster
100 hundert
noicon
hundertster
110 hundertzehn hundertzehnter
122 hundertzweiundzwanzig hundertzweiundzwanzigster
200 zweihundert zweihundertster
300 dreihundert dreihundertster
400 vierhundert vierhundertster
500 fünfhundert fünfhundertster
600 sechshundert sechshundertster
700 siebenhundert siebenhundertster
800 achthundert achthundertster
900 neunhundert neunhundertster
1000 tausend tausendster
2000 zweitausend zweitausendster
3000 dreitausend dreitausendster
4000 viertausend viertausendster
5000 fünftausend fünftausendster
6000 sechstausend sechstausendster
7000 siebentausend siebentausendster
8000 achttausend achttausendster
9000 neuntausend neuntausendster
10000 zehntausend zehntausendster
20000 zwanzigtausend zwanzigtausendster
30000 dreißigtausend dreißigtausendster
40000 vierzigtausend vierzigtausendster
50000 fünfzigtausend fünfzigtausendster
60000 sechzigtausend sechzigtausendster
70000 siebzigtausend siebzigtausendster
80000 achtzigtausend achtzigtausendster
90000 neunzigtausend neunzigtausendster
100000 hunderttausend hunderttausendster
200000 zweihunderttausend zweihunderttausendster
300000 dreihunderttausend dreihunderttausendster
400000 vierhunderttausend vierhunderttausendster
500000 fünfhunderttausend fünfhunderttausendster
600000 sechshunderttausend sechshunderttausendster
700000 siebenhunderttausend siebenhunderttausendster
800000 achthunderttausend achthunderttausendster
900000 neunhunderttausend neunhunderttausendster
1.000.000 (eine) Million millionster
1.000.000.000 (eine) Milliarde milliardster
Liczebniki ułamkowe
Bruchzahlen
1/2 (ein) halb pół
1 1/2 ein(und)einhalb, anderthalb półtora, półtorej
1/4 ein viertel jedna czwarta
2/3 zwei drittel dwie trzecie
3/4 drei viertel trzy czwarte
0,3 null Komma drei zero przecinek trzy (dziesiąte)
5,03 fünf Komma null drei pięć przecinek zero trzy, pięć i trzy setne