Indeks:Niemiecki - Liczebniki

  1. . Liczebniki porządkowe tworzy się przez dodanie do liczebników głównych przyrostka:
    • – t(e) (do 20)
    • – st(e) (od 20)
  2. Liczebniki ułamkowe tworzy się przez dodanie do liczebników głównych przyrostka tel lub stel.
  3. Liczebników porządkowych i ułamkowych używa się przeważnie z rodzajnikiem określonym (uwaga: niekiedy także z nieokreślonym).
  4. W ułamkach część ułamkowa jest oddzielana przecinkiem; w długich liczbach cyfry oddziela się kropką.
Liczebniki główne i porządkowe
Grundzahlen und Ordnungszahlen
Liczebnik
Zahlwort
Liczebniki główne
Grundzahlen
Liczebniki porządkowe
Ordnungszahlen
1 eins
erste
2 zwei
zweite
3 drei
dritte
4 vier
vierte
5 fünf
fünfte
6 sechs
sechste
7 sieben
siebte
8 acht
achte
9 neun
neunte
10 zehn
zehnte
11 elf
elfte
12 zwölf
zwölfte
13 dreizehn dreizehnte
14 vierzehn vierzehnte
15 fünfzehn fünfzehnte
16 sechzehn sechzehnte
17 siebzehn siebzehnte
18 achtzehn achtzehnte
19 neunzehn neunzehnte
20 zwanzig
zwanzigste
21 einundzwanzig einundzwanzigste
22 zweiundzwanzig zweiundzwanzigste
23 dreiundzwanzig dreiundzwanzigste
24 vierundzwanzig vierundzwanzigste
25 fünfundzwanzig fünfundzwanzigste
26 sechsundzwanzig sechsundzwanzigste
27 siebenundzwanzig siebenundzwanzigste
28 achtundzwanzig achtundzwanzigste
29 neunundzwanzig neunundzwanzigste
30 dreißig
dreißigste
31 einunddreißig einunddreißigste
32 zweiunddreißig zweiunddreißigste
33 dreiunddreißig dreiunddreißigste
34 vierunddreißig vierunddreißigste
35 fünfunddreißig fünfunddreißigste
36 sechsunddreißig sechsunddreißigste
37 siebenunddreißig siebenunddreißigste
38 achtunddreißig achtunddreißigste
39 neununddreißig neununddreißigste
40 vierzig
vierzigste
41 einundvierzig einundvierzigste
42 zweiundvierzig zweiundvierzigste
43 dreiundvierzig dreiundvierzigste
44 vierundvierzig vierundvierzigste
45 fünfundvierzig fünfundvierzigste
46 sechsundvierzig sechsundvierzigste
47 siebenundvierzig siebenundvierzigste
48 achtundvierzig achtundvierzigste
49 neunundvierzig neunundvierzigste
50 fünfzig
fünfzigste
51 einundfünfzig einundfünfzigste
52 zweiundfünfzig zweiundfünfzigste
53 dreiundfünfzig dreiundfünfzigste
54 vierundfünfzig vierundfünfzigste
55 fünfundfünfzig fünfundfünfzigste
56 sechsundfünfzig sechsundfünfzigste
57 siebenundfünfzig siebenundfünfzigste
58 achtundfünfzig achtundfünfzigste
59 neunundfünfzig neunundfünfzigste
60 sechzig
sechzigste
61 einundsechzig einundsechzigste
62 zweiundsechzig zweiundsechzigste
63 dreiundsechzig dreiundsechzigste
64 vierundsechzig vierundsechzigste
65 fünfundsechzig fünfundsechzigste
66 sechsundsechzig sechsundsechzigste
67 siebenundsechzig siebenundsechzigste
68 achtundsechzig achtundsechzigste
69 neunundsechzig neunundsechzigste
70 siebzig
siebzigste
71 einundsiebzig einundsiebzigste
72 zweiundsiebzig zweiundsiebzigste
73 dreiundsiebzig dreiundsiebzigste
74 vierundsiebzig vierundsiebzigste
75 fünfundsiebzig fünfundsiebzigste
76 sechsundsiebzig sechsundsiebzigste
77 siebenundsiebzig siebenundsiebzigste
78 achtundsiebzig achtundsiebzigste
79 neunundsiebzig neunundsiebzigste
80 achtzig
achtzigste
81 einundachtzig einundachtzigste
82 zweiundachtzig zweiundachtzigste
83 dreiundachtzig dreiundachtzigste
84 vierundachtzig vierundachtzigste
85 fünfundachtzig fünfundachtzigste
86 sechsundachtzig sechsundachtzigste
87 siebenundachtzig siebenundachtzigste
88 achtundachtzig achtundachtzigste
89 neunundachtzig neunundachtzigste
90 neunzig
neunzigste
91 einundneunzig einundneunzigste
92 zweiundneunzig zweiundneunzigste
93 dreiundneunzig dreiundneunzigste
94 vierundneunzig vierundneunzigste
95 fünfundneunzig fünfundneunzigste
96 sechsundneunzig sechsundneunzigste
97 siebenundneunzig siebenundneunzigste
98 achtundneunzig achtundneunzigste
99 neunundneunzig neunundneunzigste
100 hundert
hundertste
110 hundertzehn hundertzehnte
122 hundertzweiundzwanzig hundertzweiundzwanzigste
200 zweihundert zweihundertste
300 dreihundert dreihundertste
400 vierhundert vierhundertste
500 fünfhundert fünfhundertste
600 sechshundert sechshundertste
700 siebenhundert siebenhundertste
800 achthundert achthundertste
900 neunhundert neunhundertste
1000 tausend tausendste
2000 zweitausend zweitausendste
3000 dreitausend dreitausendste
4000 viertausend viertausendste
5000 fünftausend fünftausendste
6000 sechstausend sechstausendste
7000 siebentausend siebentausendste
8000 achttausend achttausendste
9000 neuntausend neuntausendste
10000 zehntausend zehntausendste
20000 zwanzigtausend zwanzigtausendste
30000 dreißigtausend dreißigtausendste
40000 vierzigtausend vierzigtausendste
50000 fünfzigtausend fünfzigtausendste
60000 sechzigtausend sechzigtausendste
70000 siebzigtausend siebzigtausendste
80000 achtzigtausend achtzigtausendste
90000 neunzigtausend neunzigtausendste
100000 hunderttausend hunderttausendste
200000 zweihunderttausend zweihunderttausendste
300000 dreihunderttausend dreihunderttausendste
400000 vierhunderttausend vierhunderttausendste
500000 fünfhunderttausend fünfhunderttausendste
600000 sechshunderttausend sechshunderttausendste
700000 siebenhunderttausend siebenhunderttausendste
800000 achthunderttausend achthunderttausendste
900000 neunhunderttausend neunhunderttausendste
1.000.000 (eine) Million millionste
1.000.000.000 (eine) Milliarde
Liczebniki ułamkowe
Bruchzahlen
1/2 (ein) halb pół
1 1/2 ein(und)einhalb, anderthalb półtora, półtorej
1/4 ein viertel jedna czwarta
2/3 zwei drittel dwie trzecie
3/4 drei viertel trzy czwarte
0,3 null Komma drei zero przecinek trzy (dziesiąte)
5,03 fünf Komma null drei pięć przecinek zero trzy, pięć i trzy setne