Indeks:Japoński - Zawody

Język japoński - zawody

Wiele zawodów, w szczególności tych artystycznych, tworzy się dodając do nazwy związanej z danym zawodem końcówkę (か ka):

Niektóre nazwy zawodowe mają końcówkę (し shi):

Z końcówką (かん kan):

Z końcówką (いん in) :

Z końcówką (し shi):

Inne zawody: