Aneks:Język koreański - partykuły

Partykuły w języku koreańskim (한국어 hangugeo).

partykuły (조사)
partykuła znaczenie przykład
/ mianownik, podmiot zdania, orzecznik w zdaniu imiennym
1użycie honoryfikatywne
사과 있어시간 없어
mam jabłko • nie mam czasu
께서1 선생께서 에게 사과 주셨습니다
nauczyciel dał mi jabłko
/ temat zdania 폴란드 사람입니다
jestem Polakiem
/ dopełnienie 사과 먹어요 읽어요
jem jabłko • czytam książkę
dopełniacz 친구
dom kolegi
1/에게2/한테3 celownik
1rzeczownik nieżywotny
2rzeczownik żywotny
3rzeczownik żywotny w stylu mówionym
4użycie honoryfikatywne
한국친구에게어머니한테
Korei • koledze • matce
4 선생
nauczycielowi
miejscownik (znaczenie lokatywne) – kierunek w, do, ku, znaczenie czasowe w 한국금요일
do Korei, w Korei • w piątek
에서1/에게서2/한테서3 miejscownik (znaczenie czynnościowe) – w, kierunek z, od
1rzeczownik nieżywotny
2rzeczownik żywotny
3rzeczownik żywotny w stylu mówionym
폴란드에서친구에게서친구한테서
z Polski • od kolegi
spójnik i, też, również, także, nawet 피곤해
ja też jestem zmęczony
liczba mnoga 사람사람들
człowiek → ludzie
partykuła dodawana do rzeczowników, tylko, jedynie 100 있어
mam tylko 100 wonów
보다 niż, od 프랑스 체코보다 크다
Francja jest większa niż Czechy