Aneks:Język fiński - odmiana rzeczowników i przymiotników/6

Deklinacja typu 6. edytuj

Zakończone na –i; dopełniacz lp: -in, lm: -ien/-eiden/-eitten; partitivus lm –eita/-eitä lub –eja/-ejä.


zawiera samogłoski tylne zawiera samogłoski przednie
przypadki lp lm
mianownik sankar‧i sankar‧it
dopełniacz sankar‧in sankar‧ien
sankar‧eiden
sankar‧eitten
sankar‧ten1
sankar‧ein1
partitivus sankar‧ia sankar‧eita
sankar‧eja
inessivus sankar‧issa sankar‧eissa
elativus sankar‧ista sankar‧eista
illativus sankar‧iin sankar‧eihin
adessivus sankar‧illa sankar‧eilla
ablativus sankar‧ilta sankar‧eilta
allativus sankar‧ille sankar‧eille
essivus sankar‧ina sankar‧eina
translativus sankar‧iksi sankar‧eiksi
instructivus - sankar‧ein
abessivus sankar‧itta sankar‧eitta
comitativus - sankar‧eine-
1) przestarzałe
przypadki lp lm
mianownik äyskär‧i äyskär‧it
dopełniacz äyskär‧in äyskär‧eiden
äyskär‧eitten
äyskär‧ien
äyskär‧ein1
äyskär‧ten1
partitivus äyskär‧iä äyskär‧eitä
äyskär‧ejä
inessivus äyskär‧issä äyskär‧eissä
elativus äyskär‧istä äyskär‧eistä
illativus äyskär‧iin äyskär‧eihin
adessivus äyskär‧illä äyskär‧eillä
ablativus äyskär‧iltä äyskär‧eiltä
allativus äyskär‧ille äyskär‧eille
essivus äyskär‧inä äyskär‧einä
translativus äyskär‧iksi äyskär‧eiksi
instructivus - äyskär‧ein
abessivus äyskär‧ittä äyskär‧eittä
comitativus - äyskär‧eine-
1) przestarzałe