Aneks:Język fiński - odmiana rzeczowników i przymiotników/17

Deklinacja typu 17. edytuj

Zakończone na długą samogłoskę; illativus lp: –h[V]n; w dwusylabowych wyrazach fakultatywny illativus –eseen/-isiin.

jednosylabowe edytuj

-aa/-ää edytuj

zawiera samogłoski tylne zawiera samogłoski przednie
przypadki lp lm
mianownik ma‧a ma‧at
dopełniacz ma‧an ma‧iden
ma‧itten
partitivus ma‧ata ma‧ita
inessivus ma‧assa ma‧issa
elativus ma‧asta ma‧ista
illativus ma‧ahan ma‧ihin
adessivus ma‧alla ma‧illa
ablativus ma‧alta ma‧ilta
allativus ma‧alle ma‧ille
essivus ma‧ana ma‧ina
translativus ma‧aksi ma‧iksi
instructivus - ma‧in
abessivus ma‧atta ma‧itta
comitativus - ma‧ine-
przypadki lp lm
mianownik pä‧ä pä‧ät
dopełniacz pä‧än pä‧iden
pä‧itten
partitivus pä‧ätä pä‧itä
inessivus pä‧ässä pä‧issä
elativus pä‧ästä pä‧istä
illativus pä‧ähän pä‧ihin
adessivus pä‧ällä pä‧illä
ablativus pä‧ältä pä‧iltä
allativus pä‧älle pä‧ille
essivus pä‧änä pä‧inä
translativus pä‧äksi pä‧iksi
instructivus - pä‧in
abessivus pä‧ättä pä‧ittä
comitativus - pä‧ine-

-uu/-yy edytuj

zawiera samogłoski tylne zawiera samogłoski przednie
przypadki lp lm
mianownik pu‧u pu‧ut
dopełniacz pu‧un pu‧iden
pu‧itten
partitivus pu‧uta pu‧ita
inessivus pu‧ussa pu‧issa
elativus pu‧usta pu‧ista
illativus pu‧uhun pu‧ihin
adessivus pu‧ulla pu‧illa
ablativus pu‧ulta pu‧ilta
allativus pu‧ulle pu‧ille
essivus pu‧una pu‧ina
translativus pu‧uksi pu‧iksi
instructivus - pu‧in
abessivus pu‧utta pu‧itta
comitativus - pu‧ine-
przypadki lp lm
mianownik sy‧y sy‧yt
dopełniacz sy‧yn sy‧iden
sy‧itten
partitivus sy‧ytä sy‧itä
inessivus sy‧yssä sy‧issä
elativus sy‧ystä sy‧istä
illativus sy‧yhyn sy‧ihin
adessivus sy‧yllä sy‧illä
ablativus sy‧yltä sy‧iltä
allativus sy‧ylle sy‧ille
essivus sy‧ynä sy‧inä
translativus sy‧yksi sy‧iksi
instructivus - sy‧in
abessivus sy‧yttä sy‧ittä
comitativus - sy‧ine-

-ii edytuj

przypadki lp lm
mianownik pi‧i pi‧it
dopełniacz pi‧in pi‧iden
pi‧itten
partitivus pi‧itä pi‧itä
inessivus pi‧issä pi‧issä
elativus pi‧istä pi‧istä
illativus pi‧ihin pi‧ihin
adessivus pi‧illä pi‧illä
ablativus pi‧iltä pi‧iltä
allativus pi‧ille pi‧ille
essivus pi‧inä pi‧inä
translativus pi‧iksi pi‧iksi
instructivus - pi‧in
abessivus pi‧ittä pi‧ittä
comitativus - pi‧ine-

-ee edytuj

przypadki lp lm
mianownik te‧e te‧et
dopełniacz te‧en te‧iden
te‧itten
partitivus te‧etä te‧itä
inessivus te‧essä te‧issä
elativus te‧estä te‧istä
illativus te‧ehen te‧ihin
adessivus te‧ellä te‧illä
ablativus te‧eltä te‧iltä
allativus te‧elle te‧ille
essivus te‧enä te‧inä
translativus te‧eksi te‧iksi
instructivus - te‧in
abessivus te‧että te‧ittä
comitativus - te‧ine-

-i edytuj

przypadki lp lm
mianownik vo‧i vo‧it
dopełniacz vo‧in vo‧iden
vo‧itten
partitivus vo‧ita vo‧ita
inessivus vo‧issa vo‧issa
elativus vo‧ista vo‧ista
illativus vo‧ihin vo‧ihin
adessivus vo‧illa vo‧illa
ablativus vo‧ilta vo‧ilta
allativus vo‧ille vo‧ille
essivus vo‧ina vo‧ina
translativus vo‧iksi vo‧iksi
instructivus - vo‧in
abessivus vo‧itta vo‧itta
comitativus - vo‧ine-

dwusylabowe edytuj

zawiera samogłoski przednie zawiera samogłoski tylne
przypadki lp lm
mianownik kame‧e kame‧et
dopełniacz kame‧en kame‧iden
kame‧itten
partitivus kame‧eta kame‧ita
inessivus kame‧essa kame‧issa
elativus kame‧esta kame‧ista
illativus kame‧ehen
kame‧eseen
kame‧ihin
kame‧isiin
adessivus kame‧ella kame‧illa
ablativus kame‧elta kame‧ilta
allativus kame‧elle kame‧ille
essivus kame‧ena kame‧ina
translativus kame‧eksi kame‧iksi
instructivus - kame‧in
abessivus kame‧etta kame‧itta
comitativus - kame‧ine-
przypadki lp lm
mianownik file‧e file‧et
dopełniacz file‧en file‧iden
file‧itten
partitivus file‧etä file‧itä
inessivus file‧essä file‧issä
elativus file‧estä file‧istä
illativus file‧ehen
file‧eseen
file‧ihin
file‧isiin
adessivus file‧ellä file‧illä
ablativus file‧eltä file‧iltä
allativus file‧elle file‧ille
essivus file‧enä file‧inä
translativus file‧eksi file‧iksi
instructivus - file‧in
abessivus file‧että file‧ittä
comitativus - file‧ine-