Aneks:Język łaciński - deklinacja IV

Spis treści aneksu | Język łaciński | hasła w języku łacińskim

Deklinacja IV (zwana również deklinacją -u) zawiera rzeczowniki rodzaju męskiego zakończone w Nom. sg. na -us oraz rzeczowniki rodzaju nijakiego zakończone w Nom. sg. na -u. Gen. sg. tych rzeczowników jest zakończony na -us. W tej deklinacji odmienia się też nieliczne wyjątki rodzaju żeńskiego, również z zakończeniem -us w Nom. sg. i Gen. sg., np. tribus, -us f.

Tabela deklinacji z przykładami odmian rzeczowników rodzaju męskiego portus, -us:

Liczba/Przypadek Liczba pojedyncza
singularis
Liczba mnoga
pluralis
mianownik
nominativus
-us
portus
-us
portus
dopełniacz
genitivus
-us
portus
-uum
portuum
celownik
dativus
-ui
portui
-ibus (-ubus)
portibus (portubus)
biernik
accusativus
-um
portum
-us
portus
(narzędnik)
ablativus
-u
portu
-ibus (-ubus)
portibus (portubus)
wołacz
vocativus
-us
portus
-us
portus

Proszę zwrócić uwagę, że mianowniki lp i lm są takie same.

Tabela deklinacji z przykładami odmian rzeczowników rodzaju nijakiego cornu, -us:

liczba pojedyncza
singularis
liczba mnoga
pluralis
mianownik
nominativus
-u
cornu
-ua
cornua
dopełniacz
genitivus
-us
cornus
-uum
cornuum
celownik
dativus
-u
cornu
-ibus (-ubus)
cornibus (cornubus)
biernik
accusativus
-u
cornu
-ua
cornua
(narzędnik)
ablativus
-u
cornu
-ibus (-ubus)
cornibus (cornubus)
wołacz
vocativus
-u
cornu
-ua
cornua

Rzeczownik domus, -us f odmienia się nieregularnie – niektóre przypadki mają końcówki II deklinacji:

liczba pojedyncza
singularis
liczba mnoga
pluralis
mianownik
nominativus
-us
domus
-us
domus
dopełniacz
genitivus
-us
domus
-uum (-orum)
domuum (domorum)
celownik
dativus
-ui
domui
-ibus
domibus
biernik
accusativus
-um
domum
-os
domos
(narzędnik)
ablativus
-o
domo
-ibus
domibus
wołacz
vocativus
-us
domus
-us
domus