Wikisłownik:Prośby o zmianę nazwy użytkownika

Ta strona służyła do składania wniosków o zmianę nazwy użytkownika na taką, która jeszcze nie została zarejestrowana. Zobacz też: archiwum.

Instrukcja

  • Nowa nazwa powinna być zgodna z zasadami dotyczącymi nazw użytkowników oraz wolna – czyli czy nie ma jej na liście wszystkich kont. Nie należy zakładać konta o nowej nazwie.
  • Przed złożeniem wniosku należy się zalogować – ze względów bezpieczeństwa prośby o zmianę nazwy dokonane z IP są nieważne.
  • Od 15 września 2014 o zmianie nazwy bądź odmowie jej zmiany decydują stewardzi oraz posiadacze uprawnień „Global Rename”.
  • Po złożeniu wniosku o zmianę nazwy użytkownika obserwuj wniosek będąc niezalogowanym. Po zmianie zaloguj się pod nową nazwą. W wyniku zmiany nazwy konto pod starą nazwą przestaje istnieć i próba zalogowania lub przejście między projektami Wikipedia w przypadku istnienia konta uniwersalnego spowoduje ponowne utworzenie konta pod starą nazwą.
  • Jeśli Twoje konto ma więcej niż kilka tysięcy edycji, odczekaj przynajmniej ok. 3h od zmiany nazwy, zanim się zalogujesz na nową nazwę, jednocześnie pamiętając, by nie logować się pod starą nazwą.
  • Należy przyjąć, że zmiana nazwy konta będzie wykonywana raz dla danego użytkownika, o ile nie zaistnieją jakieś nietypowe okoliczności. W szczególności nie należy oczekiwać, że co roku zmieniana będzie np. obecna w nazwie użytkownika liczba oznaczająca jego wiek. Dlatego też radzimy się dobrze zastanowić przed zgłoszeniem.

Wszystkie dokonane zmiany nazw widoczne są na stronie Specjalna:Rejestr/renameuser.