Indeks:Wilamowski - Liczebniki

Liczebniki główne i porządkowe
Liczebnik Liczebniki główne Liczebniki porządkowe
1 aes[1], ǡs[2], an[3]
2 cwe[1][3], cwē[2]
3 draj[1][3] drȧj[2]
4 fiyr[1][3], fjȳr[2] fiydy[1][3], fjȳdy[2]
5 fynf[1][2][3] fynfty[2]
6 zaehs[1], zǡhs[2], zachs[3] zaehsty[1], zǡhsty[2], zachsty[3]
7 zyjwa[1], zejwa[3] zejwdy
8 aht[1], aocht[3], oht ahty[1], aochty[3]
9 noun[1][2], naojn[3], noün nounty, noundy[1][2] naojnty[3]
10 caan[1], cān[2], caon[3], con caanty[1], cānty, cāndy[2], caonty[3]
11 aelf[1], ȧlf[2], alf[3] aelfty[1], ȧlfty[2], alfty[3]
12 cwełf[1][3] cwełfty[1][3]
13 dreca[1], drecca[2], drecao[3] drecyty[1][2][3]
14 fiyca[1], fjycca[2], fiycao[3] fiycyty[1][3], fjycyty[2]
15 funfca[1], fųnfca[2], funfcao[3] funfcyty[1][3], fųnfcyty[2]
16 zaehca[1], zȧhca[2], zachcao[3] zaehcyter[1], zȧhcyter[2], zachcyter[3]
17 zynfca[1][2], zymfcao[3], zymfca zynfcyty[1][2], zymfcyty[3]
18 ahca[1], aochcao[3], ohca ahcyty[1], aochcyty[3]
19 nuönca[1], nuønca[2], niöncao[3], niöenca nuöncyty[1], nuøncyty[2], niöncyty[3]
20 cwencyḱ[1], cwenciḱ[2], cwencik[3] cwencyḱsty[1], cwenciḱsty[2], cwenciksty[3]
30 dresyḱ[1], dressiḱ, dresig[3] dresyḱsty[1], dressiḱsty, dresigsty[3]
40 fiycyḱ[1], fjycciḱ[2], fiycig[3], fiycik fiycyḱsty[1], fjycciḱsty[2], fiycigsty[3]
50 funfcyḱ[1], fųnfciḱ[2], funfcig[3], funfcik funfcyḱsty[1], fųnfciḱsty[2], funfcigsty[3]
60 zaehcyḱ[1], zȧhciḱ[2], zachcig[3] zaehcyḱster[1], zȧhciḱster[2], zachcigster[3]
70 zynfcyḱ[1], zynfciḱ[2], zymfcig[3], zymfcik zynfcyḱsty[1], zynfciḱsty[2], zymfcigsty[3], zymfcik
80 ahcyḱ[1], ahciḱ[2], aochcig[3], ohcik ahcyḱsty[1], ahciḱsty[2], aochcigsty[3]
90 nuöncyḱ[1], nuønciḱ[2], niöncig[3], niöencik nuöncyḱsty[1], nuønciḱsty[2] niöncigsty[3]
100 hundyt[1][2][3] hundysty
200 cwe hundyt[1][3], cwē hundyt[2]
300 draj hundyt[1][3], drȧj hundyt[2]
400 fiyr hundyt[3], fjȳr hundyt[2]
500 fynf hundyt[1][2][3]
600 zaehs hundyt[1], zǡhs hundyt[2], zachs hundyt[3]
700 zyjwa hundyt[1], zejwa hundyt[3], zejwahundyt
800 aht hundyt[1], aocht hundyt[3], oht hundyt
900 noun hundyt[1], naojn hundyt[3], non hundyt
1000 tauzyt[1], taojzyt[3], taouzyt, toüzyt
1.000.000 milon[1]
1.000.000.000 miliad
  1. 1,00 1,01 1,02 1,03 1,04 1,05 1,06 1,07 1,08 1,09 1,10 1,11 1,12 1,13 1,14 1,15 1,16 1,17 1,18 1,19 1,20 1,21 1,22 1,23 1,24 1,25 1,26 1,27 1,28 1,29 1,30 1,31 1,32 1,33 1,34 1,35 1,36 1,37 1,38 1,39 1,40 1,41 1,42 1,43 1,44 1,45 1,46 1,47 1,48 1,49 1,50 1,51 1,52 1,53 1,54 1,55 1,56 1,57 1,58 publikacja w otwartym dostępie – możesz ją przeczytać Józef Latosiński, Monografia miasteczka Wilamowic: na podstawie źródeł autentycznych: z ilustracyami i mapką, Drukarnia Literacka pod zarządem L. K. Górskiego, Kraków 1909.
  2. 2,00 2,01 2,02 2,03 2,04 2,05 2,06 2,07 2,08 2,09 2,10 2,11 2,12 2,13 2,14 2,15 2,16 2,17 2,18 2,19 2,20 2,21 2,22 2,23 2,24 2,25 2,26 2,27 2,28 2,29 2,30 2,31 2,32 2,33 2,34 2,35 2,36 2,37 2,38 2,39 2,40 2,41 2,42 2,43 2,44 2,45 2,46 publikacja w otwartym dostępie – możesz ją przeczytać Hermann Mojmir, Wörterbuch der deutschen Mundart von Wilamowice, Polska Akademja Umiejętności, Kraków 1930‒1936.
  3. 3,00 3,01 3,02 3,03 3,04 3,05 3,06 3,07 3,08 3,09 3,10 3,11 3,12 3,13 3,14 3,15 3,16 3,17 3,18 3,19 3,20 3,21 3,22 3,23 3,24 3,25 3,26 3,27 3,28 3,29 3,30 3,31 3,32 3,33 3,34 3,35 3,36 3,37 3,38 3,39 3,40 3,41 3,42 3,43 3,44 3,45 3,46 3,47 3,48 3,49 3,50 3,51 3,52 3,53 3,54 3,55 3,56 3,57 3,58 publikacja w otwartym dostępie – możesz ją przeczytać Słownik języka wilamowskiego w: Józef Gara, Zbiór wierszy o wilamowskich obrzędach i obyczajach oraz Słownik języka wilamowskiego, Stowarzyszenie Na Rzecz Zachowania Dziedzictwa Kulturowego Miasta Wilamowice „Wilamowianie”, Bielsko-Biała 2004, ISBN 83-914917-8-1.