Aneks:Jidysz - deklinacja

Odmiana rodzajnika określonego edytuj

Rodzajniki określone דאָס ,די ,דער, również kiedy pełnią funkcje zaimków wskazujących, odmieniają się według:

m ż n lm
נאָמינאַטיוו (nominatiw) דער (der) די (di) דאָס (dos) די (di)
פּאָסעסיוו (posesiw) דעם (dem) דער (der) דעם (dem) די (di)
דאַטיוו (datiw) דעם (dem) דער (der) דעם (dem) די (di)
אַקוזאַטיוו (akuzatiw) דעם (dem) די (di) דאָס (dos) די (di)