Aneks:Jidysz - deklinacja

Odmiana rodzajnika określonegoEdytuj

Rodzajniki określone דאָס ,די ,דער, również kiedy pełnią funkcje zaimków wskazujących, odmieniają się według:

m ż n lm
נאָמינאַטיוו (nominatiw) דער (der) די (di) דאָס (dos) די (di)
פּאָסעסיוו (posesiw) דעם (dem) דער (der) דעם (dem) די (di)
דאַטיוו (datiw) דעם (dem) דער (der) דעם (dem) די (di)
אַקוזאַטיוו (akuzatiw) דעם (dem) די (di) דאָס (dos) די (di)