Aneks:Język komi-zyriański - alfabet ugrofiński międzynarodowy

Alfabet ugrofiński międzynarodowy jest jednym z alfabetów zastosowanych dla zapisu języka komi-zyriańskiego. Poza Federacją Rosyjską wyłącznie ten alfabet jest używany do pisania w języku komi-zyriańskim, co oznacza że może on być uznawany za ortografię alternatywną.

Litery

edytuj

Aa Bb Cc Čč Ćć Dd Ďď Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Ľľ Mm Nn Ńń Oo Öö Pp Rr Ss Śś Šš Tt Ťť Uu Vv Zz Źź Žž Ʒʒ Ǯǯ

Wymowa

edytuj

Tak jak w języku polskim są wymawiane Aa Bb Cc Ćć Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Ńń Oo Pp Rr Ss Šš Śś Tt Uu Vv Zz Źź

Č wymawiamy jako cz polskie
Ď wymawiamy jak ď czeskie, podobnie do polskiego czy kaszubskiego
L wymawiamy twardo, podobnie do staropolskiego, rosyjskiego Л albo polskiego ł
Ľ wymawiamy tak jak słowackie, podobnie do polskiego L
Ö wymawiamy podobnie do niemieckiego albo fińskiego
Š wymawiamy jako sz polskie
Ť wymawiamy podobnie do czeskiego/słowackiego, bardzo miękkie ć polskie
Ž wymawiamy jak polskie ż
Ʒ wymawiamy jak polskie dz
Ǯ wymawiamy jak polskie

Niektórzy autory zamiast używania diakrytyki używają apostrofów: lyďďyny → lyd'd'yny, seśśa → ses's'a, plaťťö → plat't'ö (Ć→Č'). Może taki system być uznany za transliterację.