Aneks:Język hiszpański - odmiana czasownika ser

Język hiszpański: odmiana czasownika ser


bezokolicznik (infinitive) ser
imiesłów współczesny (gerundio) siendo
imiesłów przymiotnikowy bierny (participio) w czasach złożonych sido
osoba pojedyncza mnoga
pierwsza druga trzecia pierwsza druga trzecia
tryb oznajmujący (indicativo) yo él, ella, ello, usted nosotros vosotros ellos, ellas, ustedes
teraźniejszy (presente) soy eres es somos sois son
pretérito imperfecto era eras era éramos erais eran
pretérito indefinido fui fuiste fue fuimos fuisteis fueron
przyszły (future) seré serás será seremos seréis serán
tryb łączący (subjuntivo) yo él, ella, ello, usted nosotros vosotros ellos, ellas,ustedes
teraźniejszy (presente) sea seas sea seamos seáis sean
imperfect
(I)
fuera fueras fuera fuéramos fuerais fueran
imperfect
(II)
fuese fueses fuese fuésemos fueseis fuesen
przyszły (future) fuere fueres fuere fuéremos fuereis fueren
tryb rozkazujący (imperativo) yo tu él, ella, ello, usted nosotros vosotros ellos, ellas, ustedes
- sea seamos sed sean
tryb warunkowy (condicional, potencial) sería serías sería seríamos seríais serían


Zobacz też: omówienie zagadnienia w podręczniku języka hiszpańskiego